דילוג לתוכן

שיר של יום - בדרכי החיים

זרקור מוזיקלי

מצורף נספח 1

השיר "בגלל הרוח" נכתב בשנת 1990, הוא נחשב לשיר שפרץ את דרכו המוזיקלית של הזמר שלומי שבת.

בשיר שני בתים ופזמונים. בפזמונים יש שתי מנגינות שונות, האחת מתחילה בקפיצה מלודית כלפי מעלה במילים "אני את והאל..". המנגינה השנייה של הפזמון חוזרת פעמיים והכיוון המלודי בה הוא בירידה.  

 

מגוון פעילויות לפי קבוצות גיל

כיתות א׳-ב׳

1. חימום: אלתרו מנגינה בכלי נגינה מלודי ושלבו במנגינה חמישה צלילים ראשונים בסולם דו מז'ור בעלייה ובירידה באופן הבא:

בקשו מהתלמידים להאזין ולהראות תנועות מתאימות כאשר הם שומעים מנגינה בעלייה ובירידה.

2. שירו בקולכם את הבית והפזמון הראשונים בשיר ובקשו מהתלמידים להראות תנועה מתאימה במקומות בשיר בהם המנגינה בעלייה (למורה: "אני עוד אשנה...", "אני את והאל...") ותנועה המתאימה למקומות בשיר בהם המנגינה בירידה (למורה: "רק בגלל הרוח, בתוכי בדמי בנשמתי"). שאלו את התלמידים באילו מילים המנגינה הייתה בעלייה ובאילו מילים, היא הייתה בירידה.

3. שירו את השיר במלואו ושאלו את התלמידים אם לדעתם קיים קשר בין המילים לכיוון המלודי של המנגינה.

4. תרגלו עם התלמידים הקשת הפעמות השנייה והרביעית בתיבה באופן הבא: 

  • בשפת המקצב.
  • בהקשות גוף.
  • בכלי הקשה.

5. נגנו את המנגינה של השיר ובקשו מהתלמידים להקיש באברי הגוף הגבוהים (למורה: ראש, כתפיים וכו') כשהמנגינה בעלייה ולהקיש באברי הגוף הנמוכים (למורה: ירכיים, רקיעות רגליים וכו') כשהמנגינה בירידה.

6. השמיעו את השיר בביצוע שלומי שבת ובקשו מהתלמידים ללוות בכלי הקשה בהתאם לגובה המנגינה.

7. שירו את השיר ובקשו מהתלמידים לשיר בפזמונים וללוות בהקשות לכל אורך השיר.

 

 כיתות ג׳-ד׳

1. תרגלו עם התלמידים תנועות ניצוח במשקל 4 רבעים. ניתן לנצח באופן המקובל: 

 או לטפוח פעמה ראשונה על הירכיים ויתר הפעמות באצבע צרידה או מחיאות כפיים. וודאו שהפעמה נשמרת ולא מואצת, ניתן להיעזר במטרונום. 

2. השמיעו לתלמידים את השיר בביצוע שלומי שבת ובקשו מהם לנצח. שאלו את התלמידים באיזו פעמה מתחיל הזמר לשיר (למורה: השיר מתחיל בקדמה, בפעמה הרביעית בתיבה. הקדמה נשמרת לכל אורך השיר).

3. הניחו במקומות מרוחקים על הרצפה כרטיסיות עם יחידות המקצב רבע ושמינית באופן הבא: 

4. הקיש בכלי הקשה רבעים ושמיניות ובקשו מהתלמידים להצביע על הכרטיסייה המתאימה. בכיתות קטנות, בקשו מהתלמידים ללכת או לרוץ במעגל סביב הכרטיסייה המתאימה. 

5. שירו בקולכם את הבית הראשון ובקשו מהתלמידים לזהות באילו מילים הקדמה ארוכה יותר ובאילו היא קצרה יותר.

6. שירו את חלקו השני של הפזמון (למורה: "רק בגלל הרוח..") כאשר התלמידים מנצחים, ובקשו מהם לזהות את המקצב של הקדמה בפזמון. הראו להם את הכרטיסייה המתאימה: 

7. חלקו לתלמידים את נספח 1 ובקשו מהם לכתוב ליד כל שורה את המקצב המתאים לקדמה: שמינית, רבע או שתי שמיניות. 

8. שירו את השיר ובקשו מהתלמידים להצטרף בשירה בפזמון ולהקיש את המקצבים השונים בקדמות לאורך השיר. לדוגמה: את המשפט "יהיה מה שיהיה" יקישו כך 

ואת המשפט "רק בגלל הרוח", יקישו כך: 

 

כיתות ה׳-ו׳

1. שירו עם התלמידים את סולם דו מז'ור בעלייה ובירידה. 

2. הציגו בפני התלמידים את התווים הבאים ובקשו מהם לסמן בעיגול את צליל הטוניקה ולכתוב את שמו.

3. נגנו ובקשו מתלמיד לעקוב כששאר התלמידים מצטרפים בצלילי הטוניקה המסומנים.

4. בקשו מתלמיד לעקוב בזמן שאתם מנגנים את הצלילים והתלמידים שרים.

5. חזרו על הפעילות והעמיקו על ידי נגינת ההרמוניה כשהתלמידים שרים את הקו המלודי.

6. שירו בקולכם בית ופזמון ראשונים ושאלו את התלמידים האם הקו המלודי מתאים לליווי הבתים או הפזמונים בשיר?

7. השמיעו את השיר כשהתלמידים שרים את הקו המלודי התואם לבתים בשיר.

8. חלקו לתלמידים מטלופונים או צלילונים ותרגלו איתם את נגינת הקו המלודי.

9. בצעו את השיר כאשר חצי כיתה שרה את השיר והחצי השני מנגנים את הקו המלודי ואחר כך מתחלפים.

 

מה למדנו?

  • זיהוי והבעת כיוון מלודי בעלייה ובירידה.
  • ניצוח משקל ארבעה פעמים.
  • הכרת המושג "קדמה" וזיהוי המקצבים של הקדמה בשיר.
  • פיתוח שמיעה מוזיקלית והקשבה בשירה ונגינה בשני קולות.
חזרה

בגלל הרוח - תווים

תווים

תווים

סימנייה