דילוג לתוכן

שיר של יום - בדרכי החיים

זרקור מוזיקלי

מצורף נספח 1

השיר התחדשות נכתב על ידי המשוררת והמלחינה נעמי שמר ז"ל. השיר עוסק בתקופה שלאחר החגים, תקופה של התחדשות ועשייה.

השיר בנוי משלושה בתים ופזמונים. 

 

מגוון פעילויות לפי קבוצות גיל

כיתות א׳-ב׳

1. הכנה: הקישו בכלי הקשה או אלתרו בנגינה את יחידות המקצב הבאות:

  • בקשו מהתלמידים להצטרף בהקשות מגוונות.

2. הקישו או אלתרו בנגינה את יחידות המקצב ובקשו מהתלמידים ללכת במרחב בהתאם.

3. בקשו מהתלמידים, להציע הקשות שונות לכל יחידות מקצב, לדוגמה: רבעים במחיאת כף, שמיניות בהקשות על הירכיים וחצאים במחיאת כף ולאחריה תנועה ממושכת המביעה את משך הצליל.

4. דקלמו את פזמון השיר והקישו את המקצב כפי שתורגל בסעיף 3, בקשו מהתלמידים להצטרף ותרגלו מספר פעמים.

5. נגנו את מנגינת הפזמון (למורה: ראה נספח 1, סעיף 5) ובקשו מהתלמידים להצטרף בהקשות.

6. חלקו את הכיתה לארבע קבוצות, כמספר הפסוקים המוזיקליים (למורה: ראה נספח 1, סעיף 2), הניחו במרכז כל קבוצה כלי הקשה מגוונים (למורה: תיבות, מקלות, משולשים, וכו') ובקשו מהם ליצור תזמור לפי המקצבים בפסוקים.

7. שירו בקולכם את פזמון השיר ובקשו מהתלמידים להציג את יצירותיהם בפני הכיתה. 

8. השמיעו את השיר בביצוע עפרה חזה ובקשו מכל קבוצה לעמוד בתורה וללוות בנגינה בפזמונים.

 

כיתות ג׳-ד׳

1. הכנה: אלתרו מנגינה בכלי נגינה מלודי ושלבו במנגינה חמישה צלילים ראשונים בסולם דו מז'ור בעלייה ובירידה באופן הבא: 

תווים

  • בקשו מהתלמידים להאזין ולהראות תנועות מתאימות כאשר הם שומעים מנגינה בעלייה ובירידה.

2. השמיעו לתלמידים את המנגינות הבאות, הלקוחות מפזמון השיר בסדר אקראי, ובקשו מהתלמידים "לצייר" עם האצבע את הכיוון המלודי.

 

3. הציגו בפניהם את התווים (למורה: ראה נספח 1, סעיף 1) והזמינו 4 תלמידים למתוח קווים על התווים באופן הבא: 

4. שירו את פזמון השיר ובקשו מהתלמידים לסדר את המנגינות לפי הסדר.

5. שירו את השיר במלואו ושאלו את התלמידים האם לדעתם קיים קשר בין המילים לכיוון המלודי של המנגינה.

6. שירו את השיר ובקשו מהתלמידים לעמוד בפזמונים ולהביע בגופם את הכיוון המלודי.

7. השמיעו את השיר בביצוע עפרה חזה והזמינו את התלמידים להצטרף בשירה בפזמונים.

 

כיתות ה׳-ו׳

1. שירו עם התלמידים את סולם דו מז'ור בעליה ובירידה.

2. הציגו בפני התלמידים את התווים של הפזמון (למורה: ראה נספח 1, כיתות א-ב, סעיף 1) והזמינו תלמיד לרשום את מספרי התיבות. 

3. שאלו את התלמידים כמה פעמות יש בכל תיבה. הזמינו תלמידים לכתוב את מספרי הפעמות באופן הבא: 

4. נגנו את מנגינת הפזמון כשתלמיד עוקב אחר התווים בלוח. חזרו כמה פעמים עם תלמידים נוספים.

5. נגנו את המנגינה ועצרו במקום אקראי, בקשו מהתלמידים לציין באיזו תיבה ובאיזו פעמה עצרתם.

6. הזמינו תלמידים להקיף בעיגול את הצלילים בפעמות הראשונה והשלישית בכל תיבה ובקשו מהם לכתוב את שמותיהם.

7. נגנו את מנגינת השיר ובקשו מהתלמידים לשיר את הצלילים המסומנים.

8. חלקו לתלמידים מטלופונים או צלילונים ותרגלו איתם את נגינת הצלילים המסומנים.

9. השמיעו את השיר בביצוע עפרה חזה ובקשו מהתלמידים ללוות את הפזמון בנגינה שתרגלתם.

 

מה למדנו?

  • ערכים מקצביים וארגונם בתבניות מקצב.
  • זיהוי כיוון מלודי משמיעה והבעתו באיור ובתנועה.
  • זיהוי תבניות מלודיות וארגונן בהתאם להופעתם במנגינת השיר.
  • מספור הפעמות בפזמון וזיהוי הצלילים בפעמה הראשונה והשלישית.
  • ליווי הפזמון במטלופונים על פי צלילי הפעמה הראשונה והשלישית בתיבות הפזמון.
חזרה

התחדשות - תווים

תווים

תווים

סימנייה