דילוג לתוכן

שיר של יום - בדרכי החיים

זרקור מוזיקלי

מצורף נספח 1

את השיר "איך שיר נולד" כתב יהונתן גפן והוא כלול באלבום שנוצר בעקבות ספר שירים שכתב בשם "הכבש השישה עשר". יוני רכטר הלחין את שירי הספר  והאלבום הפך לנכס צאן ברזל אשר מוכיח את איכותו לאורך הדורות.

מנגינת השיר קלילה ועליזה ובעלת מקצב סינקופי. 

בשיר יש בתים המדוקלמים על ידי כותב השיר יהונתן גפן. הפזמונים בשיר בנויים משני חלקים א-סימטריים וקודה. החלק הראשון קצר יותר, ומורכב משאלה ותשובה. החלק השני מתחיל באופן זהה ומתפתח באמצעות מלודיה בעלייה עד לשיא.

 

מגוון פעילויות לפי קבוצות גיל

 כיתות א׳-ב׳

1. הציגו בפני התלמידים את תבנית המקצב הבאה: תווים

תרגלו את התבנית בשפת המקצב ובהקשות גוף.

2. חלקו את התלמידים לשתי קבוצות. בקשו מקבוצה אחת להקיש פעמה ומהקבוצה השנייה - להקיש את תבנית המקצב ברצף, ללא הפסקה.

3. נגנו את מנגינת הפזמון של השיר ובקשו מהתלמידים להקיש את תבנית המקצב המהווה אוסטינטו

4. הסבירו לתלמידים את משמעות המושג אוסטינטו (למורה: "עיקש" באיטלקית) ובקשו מהם להציע תבנית מקצב נוספת המורכבת מערכים ריתמיים של רבעים, שמיניות והפסקה של רבע. 

5. חלקו את התלמידים לשתי קבוצות ותרגלו איתם את קשת האוסטינטו לפי ניצוח שלכם. לכל קבוצה יש אוסטינטו משלה.

6. השמיעו את השיר בביצוע משתתפי הכבש השישה-עשר ובקשו מהתלמידים ללוות את הפזמונים באוסטינטו לפי ניצוח שלכם. בבתי השיר המדוקלמים בקשו מהם להקיש את הפעמה. 

7. חזרו על הפעילות והזמינו תלמידים להחליף אתכם בתפקיד המנצח.

 

כיתות ג׳-ד׳

1. נגנו בכלי מלודי את הפתיחה של השיר (למורה: התווים מצורפים בנספח) ובקשו מהתלמידים להקיש כאשר הם שומעים הפסקות.

2. הראו לתלמידים את התווים של הפתיחה ובקשו מהם להקיף בעיגול את סימן ההפסקה.

3. נגנו את הפתיחה שוב ובקשו מהתלמידים להקיש הפעם את המקצב המנוגן. תרגלו כמה פעמים כשהתלמידים עוקבים אחר התווים בלוח.

4. חלקו את התלמידים לשתי קבוצות. בקשו מקבוצה אחת להקיש את המקצב, ומהקבוצה השנייה -להקיש את ההפסקות.

5. נגנו את הפתיחה של השיר ובקשו מהתלמידים להקיש כפי שתרגלו בסעיף 4.

6. השמיעו לתלמידים את השיר בביצוע משתתפי הכבש השישה-עשר ובקשו מהם לזהות את המקצב שלמדו במקומות אחרים בשיר (למורה: המקצב מהווה ליווי בבתים המדוקלמים).

7. חלקו לתלמידים כלי הקשה, השמיעו את השיר ובקשו מהם ללוות בנגינה בחלקים בשיר שבהם מופיע המקצב. הדגישו בפניהם שהם מלווים ולכן יש לנגן בפיאנו.

8. חזרו על הפעילות ובחרו סולנים לשיר את הפזמונים.

 

כיתות ה׳-ו׳

1. שירו עם התלמידים את סולם דו מז'ור בעלייה ובירידה.

2. שירו עם התלמידים את צלילי אקורד הטוניקה (למורה: דו, מי, סול) וצלילי אקורד הדומיננטה (למורה: סול, סי, רה). נגנו הרמוניה מתוך השיר, הכוללת את אקורד הטוניקה והדומיננטה ובקשו מהתלמידים להביע בשירה את המתח בדומיננטה ואת ההרפיה בטוניקה.

3. הציגו בפני התלמידים את התווים האלה ובקשו מהם לסמן את צלילי הטוניקה ולכתוב את שמותיהם (למורה: התווים מצורפים בנספח):

4. נגנו ובקשו מתלמיד לעקוב כששאר התלמידים מצטרפים בצלילי הטוניקה המסומנים.

5. בצעו  אותה פעילות עם הוספת צלילי הדומיננטה.

6. בקשו מתלמיד לעקוב בזמן שאתם מנגנים את הצלילים והתלמידים שרים.

7. חזרו על הפעילות והעמיקו על ידי נגינת ההרמוניה כשהתלמידים שרים את הקו המלודי.

8. שירו את השיר ובקשו מהתלמידים ללוות בשירה.

9. חלקו לתלמידים מטלופונים או צלילונים ותרגלו את נגינת הקו המלודי (למורה: אפשר לנגן תחילה רק את צלילי הטוניקה והדומיננטה). השמיעו את השיר בביצוע משתתפי הכבש השישה-עשר ובקשו מהתלמידים ללוות בנגינה.

 

מה למדנו?

  • הקניית המושג "אוסטינטו"  וביצועו בנגינה.
  • הקשת מקצב ומקצב משלים בהתאמה לשיר.
  • תרגול סולם דו מז'ור וצלילי הטוניקה והדומיננטה.
  • פיתוח תחושת מתח והרפיה בהרמוניה פונקציונלית.
  • סולפז' כבסיס לשירה דו-קולית

איך שיר נולד - תווים

תווים

תווים

סימנייה