דילוג לתוכן

שיר של יום - שירים מחייכים

זרקור מוזיקלי

מצורף נספח 1

השיר מתפרץ בלחן עליז, רחב ומואר, בצלילי אקורד הטוניקה המאז'ורית. האור והזהב שבטקסט קורנים ממנו מיד עם פתיחתו בפזמון החוזר של השיר. מהלכו הריתמי והמלודי של הפזמון החוזר משלב בין תנועה של תנופה ומעוף לבין נינוחות והתרגעות, בין תנועה רחבה לבין ניתור וניקור סינקופתיים – אלמנטים מוזיקליים השואבים השראתם מתכני השיר – האנקור הקטן המנקר, פרישת כנפי היונים, צלצול הפעמונים ושלל הניגונים. בשיר ניכרת השפעת סגנון הג'אז  הבאה לידי ביטוי במגוון עיבודיו. 

 

מגוון פעילויות לפי קבוצות גיל 

כיתות א׳-ב׳

1. חברו עם התלמידים תבנית תיפוף גוף בת 8 פעמות, כשהפעמה האחרונה היא שתק (למשל: 2+2+2 שתי פעמות על כל איבר + מחיאה ושתק). תרגלו אותה עם התלמידים תוך כדי שירת הפזמון החוזר בקולכם. 

2. השמיעו או שירו את השיר במלואו והנחו את התלמידים לתופף רק בפזמון ולעצור בבית. בדקו האם הפזמון מופיע אחרי הבית או לפניו. כמה פעמים חוזר הפזמון?

3. בהשמעה חוזרת הנחו אותם לצעוד במרחב בקצב הפעמה, ולעצור לתיפוף הגוף בהישמע הפזמון. בהשמעה נוספת בקשו מהם לתכנן את צעידתם כך שבכל פזמון ישובו בתזמון מדויק לתיפוף בישיבה בכיסאותיהם .

4. בחרו ב- 1-2 מתפקידי התזמור שבנספח 1 ולוו את הפזמון החוזר בנגינה. בבתים, הצטרפו בשירה. אפשר לחלק את הכיתה לשתי קבוצות, כשקבוצת הבתים תנוע בעליזות ובאופן חופשי עם אביזר מתאים (מקל עם סרט, מטפחת).

5. השמיעו שני ביצועים שונים לשיר: הביצוע המקורי של חדוה עמרני והביצוע של שלישיית המעפיל:

 • מה ההבדל בין הביצועים בתזמור ובאופן השירה?
 • באיזה ביצוע הליווי הכלי או הקולי נותן ביטוי מוזיקלי למילים: "מתפרץ", "מנקר", "שובב", "שיר של אלף ניגונים"? זהו את הכלים או הקולות המבטאים כל אחת מהמילים הללו.  

 

כיתות ג׳-ד׳

1. רשמו על הלוח את צמדי המילים: שעונים/שנים, זהב/סתיו, יונים/פעמונים, גנים/ניגונים. חברו עם התלמידים תבנית תיפוף גוף בת 8 פעמות. שלבו מחיאות וטפיחות כף אל כף כמשחק ידיים זוגי. 

2. שירו את הפזמון החוזר ובקשו מהתלמידים לבצע את התבנית כליווי לשירתכם. שאלו כמה פעמים חוזרת תבנית התיפוף בפזמון. השמיעו או שירו את כל השיר והנחו אותם לתופף רק בפזמון ולעצור בבית. שאלו:  

 • האם השיר מתחיל בבית או בפזמון?
 • איזה צמד חרוזים מהלוח מופיע בכל בית? מספרו את הצמדים לפי סדר הופעתם בשיר.
 • השמיעו את השיר והנחו את התלמידים לצעוד לבדם במרחב בכל בית, ולמצוא לעצמם בכל פזמון חוזר בן זוג אחר למשחק הידיים.

3. לוו את הפזמון החוזר בנגינה (הצעה לתזמור בנספח 1), וחלקו את שירת הבתים בין 3 קבוצות קטנות. אפשר לחלק לקבוצות שירה עם גוון שונה (למשל: דואט, סולו, בנים, בנות).  

4. השמיעו את השיר  בביצוע  של עופרה פוקס ובביצוע של טלי סלע: השוו בטבלה מה דומה ומה שונה בשני הביצועים? (למורה –שניהם בסגנון ג'אז, מבוצעים בידי זמרת ובהרכב כלי אופייני: פסנתר, תופים, בס. בביצוע הראשון נוסף חליל צד ובשני - גיטרה חשמלית. בביצוע השני בולט יותר האפיון הסגנוני של הג'אז באופן השירה ובמרחב שניתן לאלתור הכלי והקולי).  

 

כיתות ה׳-ו׳

1. עמדו במעגל כשכף יד ימין של כל תלמיד פונה מטה, מונחת על כף שמאל של שכנו, ושמאלו שלו פונה מעלה ועליה מונחת ימינו של שכנו (כמו במשחק "קווה קווה ד-ל עומר"). שירו את הפזמון בקולכם במפעם נינוח והתחילו לשחק את משחק הידיים בקצב הפעמה. מי שאצלו ישהה צליל ארוך של השיר (צליל המסמן סוף משפט מוזיקלי) יישב בתוך המעגל. שאלו: 

 • כמה תלמידים נכנסו למעגל במהלך הפזמון? על אילו מילים שהה צליל ארוך? (למורה -זהב, מעוני, חלוני).
 • מכמה משפטים מוזיקליים בנוי הפזמון, והאם הם שווים באורכם?

שירו את השיר במלואו והנחו את התלמידים להמשיך את המשחק רק בהישמע הפזמון החוזר. בדקו כמה פעמים חוזר הפזמון בשיר ומה יוצא דופן במיקומו בשיר (למורה – הפזמון פותח את השיר). 

2. רשמו על הלוח את סולם רה מז'ור. שירו אותו עם התלמידים ואלתרו תבניות מלודיות מצלילי אקורד הטוניקה (רה, פה דיאז, לה, רה). לאחר מכן שירו את התווים שבנספח 1 כתרגיל סולפג' וכליווי לשיר.  

3. צפו בביצוע  של טלי סלע לשיר, בסגנון ג'אז. הקדימו ושאלו את התלמידים אם ידוע להם מהו ג'אז? בקשו מהם לנסות לאפיין אלמנטים מוזיקליים של סגנון הג'אז מתוך הצפייה וההאזנה: מהו ההרכב המבצע? מה מיוחד בתחושת הקצב? האם הביצוע נאמן למנגינת השיר או משנה אותה? מה משתנה? האם השירה נוכחת לכל אורך השיר? האם ישנם קטעים אינסטרומנטליים?

4. ערכו השוואה בין הפזמון ובין הבית. מדוע מתאים שהפזמון יפתח את השיר וגם יסיים אותו? (יציבות הרמונית במנגינת הפזמון לעומת אי-יציבות הרמונית במנגינת הבית).

 

מה למדנו?

 • מבנה מוזיקלי: התמקדנו בפיסוק מוזיקלי ומיקומו של הפזמון בפתיחת השיר. 
 • מקצב: בניית תבנית ריתמית של תיפוף גוף כליווי לפזמון השיר.
 • משך: זיהוי פיסוק מוזיקלי על פי פרמטר של משך הצליל .
 • סולפז': שירת הסולם המז'ורי, אקורד הטוניקה ותבנית מלודית המשמשת קול שני לשיר.
 • עיבוד מוזיקלי: השוואת ביצועים. התמקדות באפיון סגנון הג'אז. 
 • ציור מילים: זיהוי מילים שהמוזיקה "מציירת".
 • רב-כישוריות: תזמור מובנה לליווי הפזמון והמחשת תוכן הבתים בתנועה מאולתרת.
חזרה

בוקר של זהב - תווים

תווים

סימנייה