דילוג לתוכן

שיר של יום - שירים מחייכים

זרקור מוזיקלי

"אני אוהב" הוא שירו של יהונתן גפן, הנכלל בספרו "הכבש הששה-עשר". הלחין אותו יצחק קלפטר והוא הוקלט ב- 1978. לחנו של השיר מבוסס על פיסוק סימטרי, מוטיב רתמי וחזרות מלודיות בהתאמה לרעיון הטקסטואלי המעצב את השיר  -  "אני אוהב....אני אוהב/ת....". העיבוד הקולי המקורי של השיר שמר על פשטותה וישירותה של האמירה האישית והסולנית, אך הוסיף גם פרשנות מרחיבה באמצעות חילוף הסולנים וגיוון ההרכב הקולי לאורך השיר. ביצוע זה משלב בין זהות קולית אישית לבין דיאלוג מוזיקלי המתקיים בין גווני הקול השונים.   

 

מגוון פעילויות לפי קבוצות גיל 

כיתות א-ב

1. השמיעו את השיר ובקשו מהתלמידים לצייר לב בכל משפט חדש הפותח ב"אני אוהב/ת":

 • כמה לבבות בשיר? האם יש לבבות חוזרים (שמילותיהם חוזרות על עצמן)? 
 • מלאו בעיפרון/בצבע את הלבבות החוזרים. כמה לבבות בכל בית ובכל פזמון?

2. בעמידה במעגל או בחצי גורן - תנו לתלמיד אחד חפץ בצורת לב (למשל כרית) והשמיעו את השיר. הנחו אותו לצעוד עם החפץ לאורך המשפט הפותח ב"אני אוהב..." ולהעבירו לתלמיד אחר שיצעד בהישמע המשפט הבא ("אני אוהב/ת"...). אפשרו לשחק עם כמה חפצי-לב ולשתף במקביל מספר תלמידים הצועדים ומעבירים אותם ביניהם. 

3. חלקו את דף המילים ובקשו מכל תלמיד להקיף את המשפט הפותח ב"אני אוהב..." שהוא הכי אוהב. הנחו את התלמידים לחפש חברים לכיתה שסימנו אותו משפט, ולהתיישב במרחב בקבוצות קטנות לפי סדר המשפטים בשיר. שירו את השיר כשכל קבוצה בתורה נעמדת ושרה את המשפט שלה. 

  

כיתות ג-ד

1. רשמו על הלוח את מילות הבית הראשון והפזמון הראשון. שירו אותם בקולכם בליווי מחיאת כף על שתק השמינית המופיע בלחן (בבית - בתחילת כל תיבה, ובפזמון – בתחילת כל שתי תיבות). בקשו מהתלמידים למקם את מחיאות הכפיים שלכם בסימון X במקום המתאים בטקסט על הלוח:

 • כמה מחיאות בבית וכמה בפזמון?
 • מה ההבדל בין הפיסוק המוזיקלי בבית לבין הפיסוק המוזיקלי בפזמון?

2. בקשו מתלמידים להמציא שתי תבניות תיפוף גוף/תנועה שיתאימו לפיסוק המוזיקלי של הבית (2 תיבות / 8 פעמות) והפזמון (4 תיבות / 16 פעמות). הנחו כך שבשתי התבניות תבוצע הפעמה הראשונה (על השתק) כמחיאה. שירו את השיר בליווי התבניות והקפידו על הדיוק הריתמי שנתמך במחיאה. 

3. האזינו  לשיר ובמקביל פזרו במרחב הכיתה את משפטי השיר השונים (כל משפט הפותח ב"אני אוהב..."). בתום ההאזנה בקשו מכל תלמיד להתיישב ליד משפט המתאים למה שהוא אוהב. הנחו את הקבוצות שנוצרו להסתדר לפי סדר המשפטים בשיר, ושירו את השיר כשכל קבוצה שרה את המשפט שלה בתורה.

4. השמיעו את השיר בביצועם המקורי של זמרי "הכבש הששה-עשר" (גידי גוב, יהודית רביץ, דיוויד ברוזה ויוני רכטר), ושאלו:

 • כמה זמרים מבצעים את השיר? כיצד חילקו ביניהם את השירה (סולו/צמד/קבוצה)?
 • בחרו ארבעה תלמידים או חלקו את הכתה לארבע קבוצות לפי זמרי ההרכב. בקשו מכל קבוצה להצביע כאשר הזמר/ת שלה שר/ה. מתי ההבחנה קלה לאוזן ומתי קשה יותר?
 • צפו בביצוע של זמרי "הכבש הששה-עשר" ובדקו אם הצבעתם נכון במשימה הקודמת.

 

כיתות ה-ו

1. רשמו על הלוח 4 תיבות ריקות במשקל 4/4:

 • שירו בקולכם את הפתיחה לשיר (שהיא מעין הקדמה המושרת עם ההברה לָ לָ לָ), ומחאו כף בפעמות השתק בתחילת התיבות הראשונה והשלישית. 
 • בקשו מהתלמידים לסמן את המחיאות (X) במקומן בתיבות הריקות על הלוח. 
 • שירו שוב את השיר ובקשו מהתלמידים לבדוק איזה חלק של השיר (הבית או הפזמון) מבוסס על תבנית זו, ובאיזה חלק יש שינוי בתבנית – מהו השינוי?

2. חלקו את דף המילים:   

 • שאלו את התלמידים כמה דוברים שונים מופיעים לדעתם בשיר. 
 • בקשו מהם להציע אופן ביצוע שימחיש את מגוון הדוברים. 
 • חלקו את הכיתה לפי הצעותיהם ונסו לבצע זאת בשירה חיה.  

3. צפו בביצוע השיר של הרכב "הכבש הששה-עשר". השוו את העיבוד הקולי שלהם לזה שבוצע בכיתה: כמה זמרים בהרכב? כיצד חולקו ביניהם משפטי השירה? 

4. בחרו ארבעה תלמידים או חלקו את הכתה לארבע קבוצות לפי זמרי ההרכב. השמיעו את השיר בביצועו המקורי (ביצוע מוזיקלי ללא הסרטון) ובקשו מכל קבוצה להצביע כאשר הזמר/ת שלה שר/ה. 

5. הציעו לתלמידים להוסיף בית מקורי משלהם לשיר לפי מה שהם אוהבים. הנחו אותם לשמור על הפיסוק, החריזה והריתמוס. 

 

מה למדנו?

 • השתק כמוטיב חוזר וכאלמנט מבני בפיסוק המוזיקלי.
 • זיהוי מרקם קולי משמיעה: צבע קולי ושילובי קולות (סולו, דואו, אוניסון, רב-קוליות).
 • חיבור הטעם האישי של כל תלמיד לתפקיד השירה שלו.

 

אני אוהב שוקולד - תווים

תווים

תווים

תווים

סימנייה