דילוג לתוכן

שיר של יום - תפילת האדם

זרקור מוזיקלי

השיר "עושה שלום במרומיו" הולחן על ידי נורית הירש בשנת 1969 ומילותיו לקוחות מתפילת הקדיש. השיר בוצע לראשונה בפסטיבל הזמר החסידי על ידי הזמר יגאל בשן ועם השנים זכה לביצועים רבים בארץ ובעולם. נורית הירש מספרת כי השיר יקר מאוד לליבה ומבטא את הקשר העמוק שלה לעם היהודי ולמסורת.

הביצוע המקורי של השיר (בסולם דו מינור) מתחיל באיטיות וללא משקל בנגינת קלרינט, כלי נגינה המאפיין ניגונים חסידיים. 

השיר בנוי מבית ופזמונים, כאשר הבית חוזר פעמיים. בפעם הראשונה כהמשך לפתיחת הקלרינט, באיטיות וללא משקל ובליווי פסנתר, ובפעם השנייה עם כניסת הפעמה והתזמורת.

בפזמון השיר מופיעות שתי מנגינות בעלות מקצב זהה. המנגינה הראשונה בנויה מפסוק פותח ופסוק סגור ומאופיינת בסקוונצות בירידה. המנגינה השנייה חוזרת פעמיים במדויק ומסתיימת בצליל הדומיננטה (מי). השיר מסתיים עם המנגינה הראשונה של הפזמון.

 

מגוון פעילות לפי קבוצות גיל

כיתות א׳-ב׳

1. שירו את השיר בפני התלמידים ובקשו מהם לציין אילו מילים חוזרות פעמים רבות בשיר.  (למורה: "יעשה שלום").

2. שירו את פזמון השיר ובקשו מהתלמידים למצוא ולהקיש את תבנית המקצב שמופיעה במילים "יעשה שלום"
    (למורה:  ).

3. בקשו מהתלמידים להציע תנועות למילים "שלום עלינו ועל כל ישראל".

4. שירו את השיר ובקשו מהתלמידים להצטרף בפזמון בהקשות ובתנועות שהמציאו.

5. למדו את התלמידים את הבתים של השיר בשפת הסימנים לפי הסרטון הבא.

6. חלקו לתלמידים כלי הקשה ותרגלו איתם את נגינת תבנית המקצב מסעיף 2.

7. חלקו את התלמידים קבוצות ובצעו את השיר כאשר קבוצה אחת שרה את הבית ומראה את שפת הסימנים, והקבוצה השנייה שרה את הפזמון בליווי כלי הקשה. החליפו בין הקבוצות.

 

כיתות ג'-ד'

1. הציגו בפני התלמידים את התווים הבאים ושאלו:

 • כמה תיבות כתובות? (למורה: כתבו את מספרי התיבות או בקשו מאחד התלמידים).
 • אילו תיבות חוזרות על עצמן במדויק?
 • באיזו תיבה יש שינוי ומהו?

2. בקשו מהתלמידים להקיף בעיגול את הצליל ראשון בכל תיבה ושאלו אותם מה הכיוון המלודי של המנגינה?

3. התמקדו בשלוש התיבות הראשונות המופיעות בסקוונצה ובקשו מהתלמידים למתוח קו בין הצלילים בכל תיבה באופן הבא: 

4. שאלו את התלמידים האם הקווים זהים, דומים או שונים.

5. הסבירו לתלמידים את המושג סקוונצה: מנגינה שחוזרת על עצמה במדויק אך בשינוי (השאה) של צליל כלפי מעלה או מטה.

6. שירו את השיר ובקשו מהתלמידים לציין אילו מילים בשיר מופיעות בסקוונצה.

7. בקשו מהתלמידים להמציא תנועה שמביעה סקוונצה. שירו את השיר ובקשו מהתלמידים להצטרף בשירה ובתנועות כאשר שומעים את הסקוונצה. 

 

כיתות ה'-ו'

1. שירו עם התלמידים את סולם לה מינור בעלייה ובירידה. 

2. תרגלו עם התלמידים את שירת הצלילים לה, צליל הטוניקה ומי, צליל הדומיננטה.

3. הציגו בפני התלמידים את התווים הבאים ובקשו מהם להקיף בעיגול את הצלילים לה ומי.

4. תרגלו עם התלמידים את שירת הקו המלודי בדרכים מגוונות:

 • נגנו את הקו המלודי כשאחד התלמידים עוקב והתלמידים מצטרפים בצליל הטוניקה וצליל הדומיננטה.
 • שירו איתם לסירוגין כל תיבה, תיבה המורה – תיבה התלמידים.
 • בקשו ממחצית מהתלמידים לשיר את הקו המלודי כאשר החצי השני שרים את צליל הטוניקה.

5. שירו את השיר בקולכם ובקשו מהתלמידים לשיר בבתים את הקו המלודי שלמדו. בפזמונים, בקשו מהם לציין כמה פעמים מופיעות המילים "יעשה שלום".

6. שאלו את התלמידים איזה כלי נגינה מתאים למוזיקה יהודית או חסידית ומדוע הם חושבים כך.

7. השמיעו את השיר בביצוע יגאל בשן ובקשו מהתלמידים לתאר את הפתיחה האינסטרומנטלית באמצעות הפרמטרים המוזיקליים הבאים: טמפו, משקל, דינמיקה ותזמור.

8. השמיעו לתלמידים את השיר במלואו ובקשו מהם לציין כמה חלקים יש בשיר ובמה הם דומים ושונים זה מזה.

9. חלקו את התלמידים לשתי קבוצות ובצעו את השיר כאשר קבוצה אחת שרה את הבתים והקבוצה השנייה מלווה בשירה או נגינה של הקו המלודי. ניתן לגוון את הביצוע ולהוסיף בפזמונים הקשות לפי הפעמה או המקצב.

 

מה למדנו?

 • נגינת תבניות מקצב בהתאמה לשיר.
 • ביצוע השיר בשפת הסימנים.
 • הבחנה בין חלקים מוזיקליים בשיר.
 • הקניית המושג סקוונצה וזיהויו בתווים ובמילות השיר.
 • פיתוח מיומנויות של שירה דו קולית.
 • ניתוח מנגינה לפי פרמטרים מוזיקליים.
חזרה

עושה שלום במרומיו - תווים

תוים

תווים

סימנייה