דילוג לתוכן

שיר של יום - תפילת האדם

זרקור מוזיקלי

מצורפים 3 נספחים

את השיר "תפילה לשלום" כתבה חמוטל בן-זאב עפרון והלחין דורון בעז לוינסון. בביצוע השתתפו מיטב אמני ישראל, וביניהם אילנית, הראל מויאל, לאה שבת, אלי לוזון, סי היימן ומומי לוי, בליווי התזמורת הסימפונית החדשה חיפה, מקהלת הילדים "לי-רון" וחבורת הזמר "הקול זורם". השיר והקליפ הוקלטו בהתנדבות לקראת יום העצמאות ה-61 למדינת ישראל.

מבנה השיר: א – ב – ב – (מעבר א') – ג – א – ב – ג – ב – קודה.

ניתן להתייחס לחלק ג' כפזמון מאחר שהמילים שבו חוזרות במדויק, בשונה משאר חלקי השיר.

 

מגוון פעילות לפי קבוצות גיל

כיתות א׳-ב׳

1. נגנו מנגינות שונות, בעלות פיסוק מוזיקלי ברור, בסולם רה מינור (למורה: ראה דוגמה בנספח 1), ובקשו מהתלמידים להראות תנועה מתאימה לסיום פתוח ותנועה מתאימה לסיום סגור. חזקו את התלמידים המבחינים בהבדל ועודדו חיקוי.

2. הציגו בפני התלמידים את המילים של הבית הראשון בשיר (למורה: ראה נספח 1). קראו או בקשו מאחד התלמידים לקרוא את המילים, ושאלו את הילדים אילו מילים מתחרזות (למורה: "הומייה" – "שהיה", "המחר" – "מאוחר").

3. שירו את הבית הראשון ושאלו את התלמידים אילו מהצמדים המתחרזים מסתיימים בצלילים ממושכים (למורה: "המחר" – "מאוחר"). שאלו את התלמידים מדוע לדעתם הצלילים ממושכים במילים האלו?

4. שירו את הבית הראשון ושאלו את התלמידים באיזו מילה הסיום הוא פתוח ובאיזו מילה הסיום הוא סגור.

5. נגנו את מנגינת הבית הראשון ובקשו מהתלמידים להראות את התנועות שהמציאו בסעיף 1.

6. חלקו את התלמידים לזוגות ונגנו את המנגינה של החלק השני (למורה: "מי שמאמין.."). בקשו מהתלמידים להביע את הסיומים השונים בתנועה משותפת. 

7. הראו לתלמידים את התווים של החלק השלישי (למורה: "בסוף המלחמות, מבעד לדמעות") ובקשו מהם למתוח קו בין הצלילים באופן הבא: 

תווים

שאלו את התלמידים האם הקווים זהים, דומים או שונים.

8. חזרו על אותה פעילות עם המשפט השני בחלק השלישי (למורה: "היד מושטת, מבקשת").

תווים

9. הסבירו לתלמידים את המושג סקוונצה: מנגינה שחוזרת על עצמה במדויק, אך בשינוי של צליל כלפי מעלה או מטה. 

10. שאלו את התלמידים באיזה משפט בחלק השלישי הסקוונצה היא בעלייה ובאיזה משפט היא בירידה, ובקשו מהם לתאר בתנועה זוגית סקוונצה בעלייה וסקוונצה בירידה.

11. השמיעו את השיר בביצוע אמני ישראל ובקשו מהתלמידים לפעול באופן הבא:

 • בחלק הראשון – תנועה עצמאית המביעה סיום פתוח וסיום סגור.
 • בחלק השני – תנועה זוגית המביעה את הסיומים השונים.
 • בחלק השלישי – תנועה זוגית המביעה סקוונצה בעלייה וסקוונצה בירידה.

 

כיתות ג׳-ד׳

1. שירו עם התלמידים את סולם רה מינור בעלייה ובירידה. 

2. העמיקו את תרגול שירת הסולם בדרכים מגוונות (למורה: צליל המורה – צליל התלמידים, שירת צלילי השלד, הצגת הצלילים באמצעות "היד המזמרת", חצי כיתה שרה את צליל הטוניקה והחצי השני שר את הסולם וכו').

3. תרגלו עם התלמידים את שירת הצלילים רה, פה ולה בדרכים מגוונות.

4. נגנו מנגינות המסתיימות ברה, פה ולה ובקשו מהתלמידים להביע את גובה הצליל בתנועה, לדוגמה: רה – הידיים על הירכיים, פה – על הכתפיים ולה – מעל הראש.

5. נגנו את מנגינת הבית הראשון, התעכבו מעט על הצלילים המסיימים את הפסוקים המוזיקליים (למורה: רה ופה) ובקשו מהתלמידים להביע את גובה הצלילים לפי התנועות בסעיף 4.

6. חלקו לתלמידים את דף העבודה (למורה: נספח 2), שירו את השיר במלואו ובקשו מהתלמידים לכתוב את התווים המתאימים לסופי הפסוקים המוזיקליים.

 

כיתות ה׳-ו׳

1. הקריאו לתלמידים את מילות השיר "תפילה לשלום" ושאלו אותם איך לדעתם תישמע המנגינה ומדוע הם חושבים כך. ארגנו עם התלמידים את הפרמטרים המוזיקליים לפי טמפו, דינמיקה, ארטיקולציה ואופי.

2. שירו את השיר בקולכם ובדקו יחד אם תשובותיהם מתאימות.

3. שירו עם התלמידים את סולם רה מינור בעלייה ובירידה. 

4. הציגו בפני התלמידים את קו הבס של הבית הראשון (למורה: ראה נספח 3). שאלו את התלמידים מהו הצליל המרכזי ומדוע הם חושבים כך?

תווים

5. תרגלו עם התלמידים את שירת קו הבס של החלק הראשון בדרכים מגוונות (למורה: תיבה אחת המורה שר ותיבה התלמידים, הבנות שרות את צליל הטוניקה והבנים את יתר הצלילים וכו').

6. חזרו על אותה הפעילות עם קו הבס של החלק השני (למורה: ראה נספח 3), ותרגלו נגינת הצלילים במטלופונים/חליליות (למורה: מצ"ב התווים בנספח 3 גם באוקטבה מעל) או כל כלי נגינה מלודי אחר.

תווים

7. בצעו את השיר באופן הבא:

 • בחלק הראשון – חצי מהתלמידים בכיתה שרים את קו הבס והחצי השני שרים את השיר בהבעה התואמת את תשובותיהם מסעיף מספר 1.
 • בחלק השני – חצי מהתלמידים בכיתה מנגנים את קו הבס והחצי השני שרים את השיר.
 • בחלק השלישי – כל התלמידים בכיתה שרים.

 

מה למדנו?

 • זיהוי והבעה של משפט מוזיקלי פתוח ומשפט מוזיקלי סגור.
 • הקניית המושג סקוונצה וזיהויו במילות השיר.
 • תרגול שירת הסולם רה מינור.
 • זיהוי צלילי השלד בסופי המשפטים ותרגול כתיבתם.
 • התנסות במתן פרשנות מוזיקלית למילות השיר.
 • שירת קו הבס של חלקי השיר ושימוש בקו הבס כקול שני וכליווי כלי.
 • ביצוע השיר בדרכים מגוונות (כיתות א-ב: בתנועה אישית/זוגית, כיתות ה-ו: בדו קוליות ובליווי כלי).
 • ביצוע קולי של השיר בהבעה התואמת לפרשנות המוזיקלית שהתלמידים הציעו.

תפילה לשלום - תווים

תווים

תווים

סימנייה