דילוג לתוכן

שיר של יום - תפילת האדם

זרקור מוזיקלי

מצורפים שלושה נספחים

את הלחן לשיר כתב חנן יובל למילותיו של יורם טהרלב. לחן מרגש זה אהוב ומוכר זה שנים, והוא שיר קנוני ישראלי. את השיר ביצעה במקור הזמרת ירדנה ארזי. היא קיבלה את מילות השיר מטהרלב ובחרה לבקש מחנן יובל להלחינו. הלחן לשיר מאופיין במרכיבים מוזיקליים החוזרים לכל אורך השיר, כגון מליסמות (קישוטים) ותבניות מקצב זהות. מרכיבים אלה הופכים את השיר לקליט ביותר. בבית הראשון מופיע משפט מוזיקלי השונה לחלוטין משאר המשפטים המוזיקליים בשיר ("לפסוע באותה הדרך בתוך שדרת הכרכומים"). השיר מבסס את הדרגה השלישית בסולם (הצליל דו) לכל אורך המלודיה.                                      

המבנה המוזיקלי בשיר:

 • בית ראשון: א (פתוח) א (סגור) ב (פתוח)  א (סגור)  
 • פזמון כפול עם היפוך מילים  
 • בית שני: א (פתוח) א (סגור)
 • פזמון כפול עם היפוך מילים 
 • בית שלישי: א (פתוח) א (סגור)

 

מגוון פעילויות לפי קבוצות גיל 

כיתות א׳-ב׳

השמיעו לתלמידים את השיר בביצוע קולי או בהקלטה ובקשו:

1. חפשו את הצליל הגבוה ביותר בשיר ואת הצליל הנמוך ביותר בשיר. באילו מילים לדעתכם יבחר המלחין למקם אותם? (למורה: המילה שמש בצליל הגבוה ביותר והמילה אדמה בנמוך ביותר).

2. לוו במחיאות כף את תבנית המקצב הפותחת כל אחת מן השורות בבתים. הקפידו על מחיאה פתוחה בצליל שמסיים את תבנית המקצב, כדי לייצג את המשך הארוך של הצליל. 

3. הוסיפו את התנועות הבאות למילים מתוך הפזמון: תפילה (ידיים צמודות ליד הלב), אלי (חיבוק אלכסוני אל הכתפיים), שמש (ידיים עולות גבוה), תעבור עליי (הידיים מלטפות את כל הגוף עד הרגליים), משעוליי (יוצרים שביל עם הידיים), מסע (ידיים נפרשות לפנים). שימו לב להיפוך המשפטים בין שני חלקי הפזמון והחליפו בהתאם את סדר התנועות. 

מוזמנים כמובן להציע תנועות אחרות משלכם.

 

כיתות ג׳-ד׳

האזינו לשיר בביצוע של ירדנה ארזי. מצאו את המילים שבהן יש כמות רבה של צלילים. היכן ממוקמות מילים אלו? חפשו אותן גם בתווים. (למורה: מרגוע, לנגוע, הדרך, אחרת, הארץ, יכירוני, היופי, כשעזבתי) 

הסבירו לתלמידים כי הברה ששרים בכמה צלילים מכונה מֵלִיסמָה ומטרתה לקשט את המנגינה. האזינו עמם לשיר ובקשו מהם לעטר בידם קישוט בתנועת המליסמה. שאלו: האם יש הבדל בצלילים של תבנית המליסמה? (למורה: המנגינה זהה בכל המליסמות).

1. הבחינו בין הבית והפזמון. אילו שורות בבית הראשון שרים במנגינה השונה מהמנגינות של שאר השורות בכל הבתים? (למורה: המנגינה של השורה החמישית והשישית "לפסוע באותה הדרך בתוך פריחת הכרכומים").

2. בבתי השיר כמעט ואין משפטים סגורים המסתיימים בצליל הטוניקה (הצליל לה). מרבית המנגינות מסתיימות בצליל דו – משפט פתוח. מצאו את הצלילים המסיימים כל משפט בתווים, ושירו את שם הצליל בליווי תנועות היד המזמרת. כדאי לנגן צלילי סיום אלה גם בחליליות או במטלופון. ניתן להיעזר בנספח 1, שבו מודגשים בצבעי המטלופון צלילי הסיום במילים. 

כיתות ה׳-ו׳ 

לאחר הכרת השיר על בסיס הפעילויות בקבוצות הגיל הקודמות:

1. פעילות יצירתית בקבוצות: חלקו את הכיתה לקבוצות של ארבעה תלמידים. על כל קבוצה לתכנן תבנית מקצב בת תיבה אחת – במשקל ארבעה רבעים, המתאימה לליווי בית או פזמון בשיר. התבנית תכיל את מקצבי הבסיס:

 

 • כל משתתף יקבל כלי הקשה אחר לבחירתו.
 • תבנית ההקשה תאורגן למבנה קבוע בהתייחסות לחלוקת התפקידים. 
 • כל קבוצה תבצע  את תבנית המקצב שלה בתורה, כששאר הקבוצות שרות את השיר עד שמגיע תורם להקיש.

2. פעילות בנגינה: לוו את השיר בנגינה דו-קולית במטלופונים, כמצורף בנספח 2 המוצג ויזואלית, או בנספח 3 המוצג בתווים. לצורך הנגינה יש להיעזר בשני מקושים ולהבחין היטב בחלקי השיר השונים. את הוראות הנגינה בנספח 2 יש לבצע משמאל לימין כמו בתווים. הבחינו בהתקרבות ובהתרחקות בין שני הצלילים המנוגנים בו-זמנית.
(למורה: התזמור למטלופונים הוא על פי הסולם שבו כתובים התווים בזרקור המוזיקלי. סולם זה שונה מהסולם שבו מבצעים את השיר ירדנה ארזי ואברהם פריד. לכן יש לנגן את השיר באופן חי על פי הסולם לה מינור.)

 

מה למדנו?

 • "ציור מילים" באמצעות המוזיקה
 • איתור תבנית המקצב המרכזית בשיר והקשתה. 
 • ביטוי מילים מן הפזמון באמצעות תנועה
 • הבחנה בין חלקי השיר וזיהוי החזרה והשינוי במשפטים המוזיקליים
 • הכרת המושג "מֵלִיסמָה" 
 • פיתוח שמיעה ושירת סולפז' באמצעות היד המזמרת
 • יצירה: פעילות בקבוצות – עיצוב תבניות מקצב, כתיבתן וביצוען בכלי הקשה מגוונים כליווי למנגינת השיר
 • ביצוע: נגינת ליווי דו-קולי במטלופונים.

שהשמש תעבור עלי - תווים

תווים

תוויםתווים

סימנייה