דילוג לתוכן

שיר של יום - חברות וסובלנות

חזרה

הצעות לשיח רגשי, עיבוד והפעלה

שיר זה מזמן שיח אודות משמעותה של חברות, וכן על שוויון ושונות בין חברים ועל הרווחים מחברות טובה

 

שיח במליאה

"אתה לא יכול לבחור את הוריך
לא את אחיך ולא את אחותך
אבל אתה יכול לבחור את חבריך
והם יכולים לבחור אותך"

 • מהם היתרונות שיש באפשרות לבחור חברים?
 • כיצד אתם בוחרים את חבריכם?
 • מה משפיע עליכם כשאתם בוחרים חבר?
 • אלו תכונות כדאי שיהיו בחבר טוב?
 • אלו תכונות מסייעות לכם להיות חברים טובים יותר?
 • מה הכי חשוב בין חברים?
 • תארו את ההרגשה כשיש לכם חבר אמיתי.
 • העתיקו מהשיר את כל מה שמעיד על הרווח מחברות טובה.
 • האם הרווחים האלה מוכרים לכן מחוויות אישיות שלכם עם חבריכם? ספרו ושתפו.
 • האם יש רווחים נוספים, (על אלה המופיעים בשיר), בחברות טובה אותם אתם חווים? אם כן מהם?

 

"אנחנו חברים טובים, אבל אני זה אני
והוא זה הוא
שווים בחוץ וגם בפנים
אך לפעמים הוא אני ואני קצת הוא".

 • במה חברך ואתה דומים? ובמה אתם שונים?
 • מתי טוב להיות "אני זה אני והוא זה הוא"?
 • מתי נכון להיות "אני קצת הוא והוא קצת אני"?
 • ספרו על חוויה/מצב בו "אתה הוא אתה והוא זה הוא".
 • ספרו על חוויה/מצב בו "אתה קצת הוא והוא קצת אתה".

 

"אני לא צריך לשתוק ולבלוע
מה שכואב לי מציק ומבלבל,
אני יכול כבר להשמיע ולשמוע
בכל שעה גם ביום וגם בליל"

 • תארו את הכאב ואת הבלבול כשמשהו מציק.
 • האם תמיד קל לשתף חבר בכאב?
 • אלו תכונות נדרשות לחבר כדי שתוכלו לשתף אותו בכאבכם?
 • אלו תכונות מסייעות לכם להיות שותפים לכאבו של חבר?
 • מה אתם מרגישים לאחר ששיתפתם חבר בכאב אישי שלכם?
 • מה אתם מרגישים כאשר חבר משתף אתכם בכאבו?

 

"כשאין לך חבר
אתה מרגיש שמשהו חסר"

 • למה לדעתכם חשוב שלכל ילד יהיו חברים?
 • מה חסר כשאין חבר?

 

לא תמיד קל למצוא/לרכוש חבר

 • ספרו על מצב בו לא היה לכם קל למצוא חבר (כגון במקום מגורים חדש וכד'..).
 • כיצד הרגשתם? ספרו על נקודת הקושי.
 • כיצד התמודדתם? במה/במי נעזרתם?

 

מנקודת מבטכם היום:

 • כתבו 5 עצות כיצד לרכוש חברים.
 • שתפו את חבריכם לכיתה והשוו בין העצות השונות.
 • מה התחדש? מה התחדד?

 

הפעלות

1. בקשו מהתלמידים לבחור אחת מהמשימות הבאות:

 • לחבר ולאייר קומיקס על חברות טובה.
 • לכתוב 'מתכון' לחברות טובה (כגון: 1וחצי כוס נאמנות, 1 כוס כבוד, 1 כוס הקשבה וכד'...)
 • לעצב כריכה לספר ששמו "חברים טובים"  ולכתוב את התקציר בגב הספר.

2. קיימו דיון במליאה ובררו עם התלמידים אלו תפיסות ביחס לחברויות התגלו/התבססו/התחזקו במהלך הלימוד והיצירה?

זרקור על תרבות יהודית-ישראלית

חלופות לפעילויות על פי קבוצות ושיח כיתתי 

השיר עוסק במושג חבר ובמשמעות החברות. בניגוד להורים ולאחים, את החבר ניתן  לבחור.
השיר מנסה לבחון מהי חברות טובה, ואיזה כללים נדרשים להתקיים בין חברים. בשיר באים לידי  ביטוי  ערכים של כבוד האדם ומידות של בין "אדם לחברו".

 

מגוון פעילויות לפי קבוצות גיל

כיתות א-ב
1. קראו עם התלמידים את הסיפור -  כל התורה על רגל אחת

 • בתלמוד בבלי, מסכת שבת, דף ל"א, עמוד א', מסופר על  הלל ושמאי שהיו שניהם חכמים גדולים בתקופת שלהי בית שני. (100 שנה לפני החורבן). הם היו שונים מאוד באופיים. הלל היה ותרן ומאיר פנים. לעומתו, שמאי היה קפדן, נוקשה ופניו חתומות. כאשר התבקשו לתת עצה או נשאלו שאלה הלכתית, היו גם תשובותיהם שונות.
  פעם אחת בא נוכרי לשמאי ושאל אותו אם הוא יכול ללמד אותו את כל התורה על רגל אחת, הזעיף שמאי את פניו ודחף אותו ,"באמת הבניין", שהייתה בידו, (מעין מקל) וסילק אותו מבלי לענות לו מילה.
  הלך הנוכרי אל הלל ושאל אותו את אותה השאלה. חייך הלל וענה לו: "עמוד והקשב: מה ששנוא עליך על תעשה לחבריך, זו כל התורה על רגל אחת ואת השאר לך ולמד."
 • דונו עם התלמידים על אופייה של החברות בין שמאי להלל? (למרות שהיו שונים באופיים ובדעותיהם, הייתה ביניהם מחלוקת לשם שמים. הייתה להם תרבות של ויכוח הוגן).
 • מה ניתן ללמוד משתי הגישות של הלל ושמאי כלפי האדם אשר ביקש ללמוד את 'התורה על רגל אחת',  כלומר ללמוד את התורה מהר ככל האפשר?
 • מה אנו לומדים מדברי הלל?  הסבירו את דבריו- "מה ששנוא עליך... "
 • שירו את השיר עם התלמידים. חלקו אותם לזוגות ובקשו מהם לדון בשאלות:
  • היכן בא לידי ביטוי בשיר השוני באופים של חברים? "אני זה אני והוא זה הוא" "כשיש בעיה שנינו חושבים"- אנחנו שונים ויכולים לחשוב בדרך מנוגדת.
  • היכן בשיר באה לידי ביטוי החברות למרות השוני?  ("אבל אנחנו תמיד אחד בשביל השני")

2. סכמו את הדיון- בחשיבותה של חברות טובה, אשר באה לידי ביטוי בשיר וגם בסיפור על הלל ושמאי, ובעיקר על ערך הכבוד וההתחשבות שבאים לידי ביטוי בדברי הלל.

כיתות ג-ד 
1. שירו את השיר יחד

 • בשיר נכתב: "יש לי חבר ואנחנו שווים", הציטוט מהשיר מזכיר את הפסוק: "כִּי בְּצֶלֶם אֱלֹהִים עָשָׂה אֶת הָאָדָם". (בראשית ט), - כל בני האדם שווים, ואין אחד רשאי לחשוב שהוא חשוב או מועדף על חברו.

2. על פי מילות השיר:

 • במה אנחנו שווים ובמה אנחנו שונים? תנו דוגמאות מתוך השיר.
 • בכל זאת, למרות השוני בינינו, כולנו נבראנו בצלם אלוהים, מה זה אומר?

3. "טוֹבִים הַשְּׁנַיִם מִן הָאֶחָד אֲשֶׁר יֵשׁ לָהֶם שָׂכָר טוֹב בַּעֲמָלָם: כִּי אִם יִפֹּלוּ הָאֶחָד יָקִים אֶת חֲבֵרוֹ וְאִילוֹ הָאֶחָד שֶׁיִּפּוֹל וְאֵין שֵׁנִי לַהֲקִימוֹ) " ספר קהלת פרק ד,ט, י).

ניתן להבין את דברי קהלת בשני היבטים:1. עבודה בצוות, עם חבר תמיד יעילה יותר כי אחד מסייע לשני, או מאיר נקודת מבט שחברו לא הבחין בה..2. אם אחד החברים ייפול או ימעד תמיד החבר לצדו יוכל להרימו , לטפל בו, או להזעיק עזרה ויש מקרים שיש בזה אפילו הצלת חיים.

 • דונו בזוגות על חשיבות  החברות על פי קהלת.
 • הביאו דוגמאות ממקרים הממחישים את דברי קהלת.
 • מצאו בשיר רמז לדברי קהלת.
 • סכמו במליאה.

כיתות ה- ו
1. בקשו מהתלמידים להכין כרזות גדולות של שלושת המקורות:

 • "טובים השניים מן האחד".
 • "מה ששנוא עליך אל תעשה לחבריך".
 • "כִּי בְּצֶלֶם אֱלֹהִים עָשָׂה אֶת הָאָדָם".

2. נסו לברר יחד עם התלמידים את המשמעות של כל ציטוט.

 • במה דומים או שונים הציטוטים ממקרים או סיפורים המוכרים לכם?

3. חלקו את הכיתה ל- 6 קבוצות  לפי חלקי השיר. כל קבוצה תקבל בית אחד, או פזמון של השיר. ותדון במה דומים או שונים הציטוטים מהמתואר בשיר?

4. בקשו מכל קבוצה לשתף את המסקנות במליאה .

 


לסיכום 

 • למדנו מה פרוש המושג  "חברים טובים".
 • הכרנו ציטוטים מן המקורות הקשורים למושג חברות.

 

 

 

 

סימנייה