דילוג לתוכן

שיר של יום - חברות וסובלנות

הצעות לשיח רגשי, עיבוד והפעלה

שיר זה מאפשר לשוחח על ההבדל בין קבלת המציאות כפי שהיא, גם בדברים שאין ביכולתנו לשנות, לבין הרצון להשתדל לשנות את מה שניתן ותלוי בנו.

דיון במליאה

"נלמד לחיות עם מה שיש
לא נחפש דבר אחר
אבל נמשיך ונבקש
מילת תפילה אחת-יותר".

1. בררו עם התלמידים:

 • איזה ניגוד קיים בין שתי השורות הראשונות לשורות הבאות לאחריהן?
 • עם מה כדאי לנו  ללמוד לחיות?
 • אילו דוגמאות ניתן לתת למצבים קיימים בהם אנחנו אמורים 'להסתפק במה שיש'?
 • אלו תחושות צפות בכם כאשר מבקשים מכם 'להסתפק במה שיש'?
 • האם קל או קשה לקבל את המציאות כפי שהיא?

"מתי נהיה יותר קרובים?
עד שנרגיש ונוותר?
כולם רוצים להיות טובים
אבל אפשר היה יותר."

2. בדקו עם התלמידים:

 • מה אנו אמורים להשתדל לשנות?
 • מה עלינו לעשות כדי להיות יותר קרובים זה לזה?
 • איך נרגיש כשנהייה קרובים יותר? מה נרוויח?
 • "כולם רוצים להיות טובים"- איזו תחושה מעבירות מילים אלו? האם אתם מסכימים עם האמירה?

"יותר אהבה, יותר הקשבה"

3. קראו את השיר עד סופו עם התלמידים ובקשו מהם לכתוב מהם המצבים/ התכונות/ הערכים, אותם הם רוצים לחזק ומהם הם רוצים 'יותר'. לאחר הכתיבה במחברת בדקו עם התלמידים:

 • האם יש מכנה משותף לרשימה שכתבו? מהו?
 • האם יש מצבים/ ערכים/תכונות שהיו רוצים להוסיף לרשימה אשר גם להם אותו מכנה משותף? אילו מהם היו רוצים לחוות באופן אישי יותר מכל?
 • מהם המצבים/תכונות/ ערכים עליהם היו מוכנים לוותר? כאלו אותם היו פחות מעוניינים לחוות?
 • האם יש להם מכנה משותף? מהו?
 • בקשו מהתלמידים לשתף את חבריהם ברשימת ה'יותר' וה'פחות' שהוסיפו.

 

שיח בזוגות

בקשו מכל תלמיד בתורו לבחור היגד אחד מה'יותר' או ה'פחות' שבשיר, עליו ישוחח עם חברו תוך התמקדות בדגשים הבאים:

 • מה משך את תשומת ליבך בהיגד זה? מדוע בחרת בו?
 • האם אתה מזדהה/מתנגד?
 • אלו שאלות יש לך עליו? מה לא ברור? מה היית רוצה לדעת עוד?
 • מה כדאי לעשות כדי שיהיה יותר/פחות ממנו?
 • איך זה ייראה כשיהיה יותר/פחות ממנו.
 • הבא דוגמאות להתנהלות אישית או כללית עם המצב/התכונה/הערך אותו בחרת.

 

התבוננות אישית

בקשו מכל תלמיד לכתוב:

 • איזה תכונה/הרגל שלי הייתי רוצה יותר?
 • כיצד יבוא הדבר לידי ביטוי כשיהיה מהם יותר?
 • מאיזה תכונה/הרגל שלי הייתי רוצה פחות?
 • כיצד יבוא הדבר לידי ביטוי כשיהיה פחות?
 • מה הפעולות שעלי לבצע כדי לגרום לשינוי?

 

פעילות כיתתית

הניחו על שולחנכם שתי תיבות גדולות:

 • תיבה אחת בצבע ורוד עליה כתוב 'יותר'
 • תיבה אחת בצבע אפור עליה כתוב 'פחות'

כל תלמיד יכתוב פתק ובו רשומים 2 דברים מהם לדעתו כדאי שיהיה 'יותר' בכיתה ו-2 דברים מהם לדעתו כדאי שיהיה 'פחות'.
המורה ידגיש כי ברוח השיר, מדובר בהתנהלות/ערכים/מצבים שבין אדם לחברו.
המורה יפתח את הפתקים ויעתיק ללוח את הכתוב בהם.
מהרשימות תקבל תמונה הכוללת את הדברים מהם לדעת רוב התלמידים כדאי שיהיה בכיתה 'יותר', לעומת רשימת ה'פחות' .
סמנו בעיגול את חמשת הדברים שקיבלו את מירב התמיכה ל'יותר ול'פחות'.

הכיתה תתחלק ל-5 קבוצות (כיתות ד'-ו')

כל קבוצה תקבל ערך/הרגל/תכונה/מצב מה- 'יותר' ומה- 'פחות' לדיון.

 • מדוע אנו חושבים שכדאי לחזק או להפחית מערך/הרגל/תכונה/מצב זה?
 • כיצד יבוא הדבר לידי ביטוי  כשיהיה יותר/פחות?
 • באילו פעולות יש לנקוט כדי להגיע למצב הרצוי?
 • מה כל אחד מאיתנו יכול לתרום?

נציג מכל קבוצה ישתף בתובנות ובהצעות במליאה.

כיתות נמוכות (א'-ג')

יתקיים דיון כנ"ל במליאה בתיווך המורה.

 

 

 

 

חזרה

זרקור על תרבות יהודית-ישראלית

חלופות לפעילויות על פי קבוצות ושיח כיתתי 

השיר שלפנינו עוסק בניגוד בין קבלת המציאות כפי שהיא ובין הרצון לשאוף ליותר, כאשר מודגשת המילה יותר לאורך כל השיר כשאיפה מתמדת לשיפור יחסים בין חברים," כולם רוצים להיות טובים, אבל אפשר היה יותר".

 

מגוון פעילויות לפי קבוצות גיל

כיתות א-ב
1. בקשו מהתלמידים לסמן את המילה "יותר" בשיר, כמה פעמים מופיעה המילה ?

2. בקשו מהתלמידים לערוך רשימה- מהם הדברים שרוצה כותב השיר יותר?
(אהבה, הקשבה, אמונה בין אדם לאדם, שלום, תקווה, שמחה, הבנה וכו'...)

3. בשיר מדובר על רצון שיהיה יותר טוב בתחומים שונים. תשאלו את התלמידים:- מי אחראי שיהיה יותר טוב? שיהיה יותר אהבה, יותר הבנה וכו'? (ראש הממשלה, המורה, ההורים?)

4. כתבו על הלוח
"אם אֵין אֲנִי לִי, מִי לִי? וּכְשֶׁאֲנִי לְעַצְמִי, מָה אֲנִי? וְאִם לֹא עַכְשָׁיו, אֵימָתַי") ?אבות, א יג).

בררו עם התלמידים את משמעות המקור.
אם אֵין אֲנִי לִי, מִי לִי? - אם אדם לא ידאג לעצמו מי ידאג לו?  כל אדם חייב לקחת אחריות על  גורלו ולפעול בנחישות לשיפור תנאי חייו ועולמו.
וּכְשֶׁאֲנִי לְעַצְמִי, מָה אֲנִי?  אם אדם חושב רק על עצמו בלבד, מה ערכו? אין האדם יכול להגיע למיצוי יכולתו לדאוג רק לעצמו מבלי שיתרום ויהיה נתרם מחיי החברה בה הוא חי.
[שני חלקי מאמרו זה של הלל משלימים זה את זה  ואינם ניתנים להפרדה. הלל מלמד אותנו את על היחס הנכון בין היחיד לבין היחד. יש למצוא את דרך הביניים המשלבת בין שני חלקי מאמרו של הלל.]
וְאִם לֹא עַכְשָׁיו, אֵימָתַי ?אם אדם חש שעליו לעשות מעשה ראוי ולהשתפר, עכשיו הוא הזמן ואולי לא תהיה לי הזדמנות ? (הלל הזקן).
לפי המשנה מי אחראי שיהיה יותר טוב?

5. בקשו מהתלמידים להביא דוגמאות מחייהם הממחישות את האמירה:
אם אֵין אֲנִי לִי, מִי לִי? ושאני לעצמי מה אני" במה כל אחד יכול לקחת אחריות ולעשות יותר לטובת החברה  ההנחה של השיר שזה בעיקר בידינו: " כולם רוצים להיות טובים, אבל אפשר היה יותר".   איך ובמה כל אחד יכול להיות אדם יותר טוב, ולא לדאוג רק לעצמו?

כיתות ג-ד  
"כולם רוצים להיות טובים אבל אפשר היה יותר"
1. שירו עם התלמידים את השיר וציינו היכן וכיצד מוצע בשיר להשתפר ולשאוף ליותר.

2. ערכו טבלה ומלאו אותה עם התלמידים (ניתן באמצעות מחסן מילים): לפי מילות השיר, באלו ערכים יש צורך להשתפר  ולשאוף תמיד ליותר. ואלו התנהגויות ותכונות עלינו לפעול כדי לצמצמן.

יותר

פחות

יותר טובים

קנאה ושנאת חינם

יותר אהבה

 

פחות לבד

יותר הקשבה

 

פחות שקרים

יותר אמונה בין אדם לאדם

פחות דמעות

יותר שלום

פחות למות

יותר תקווה

 

יותר הבנה ביני לבינך

 

יותר שמחה

 

יותר חיים

 

יותר נשמה

 

יותר אלוהים

 

יותר לחיות

 

 

3. לפי תוצאות הטבלה, במה מתמקד השיר ומדוע? (בצורך להשתפר ולשאוף  ליותר תכונות וערכים חיוביים).

4. בקשו מהתלמידים להסתכל על הטבלה ולהגיד במה הם היו רוצים יותר, וממה הם היו רוצים פחות בכיתה.  שאלו אותם אם יש משהו שהם היו רוצים יותר ממנו שלא מופיע בטבלה

5. מי אחראי שלכולם יהיה יותר טוב בכיתה? בחברה?

6. בררו עם התלמידים את המשמעות המקור-
"אם אֵין אֲנִי לִי, מִי לִי? וּכְשֶׁאֲנִי לְעַצְמִי, מָה אֲנִי? וְאִם לֹא עַכְשָׁיו, אֵימָתַי) ?"אבות, א יג)
"אם אין אני לי מי לי"- כל אדם חייב לקחת אחריות על  גורלו ולפעול בנחישות לשיפור תנאי חייו ועולמו.
וּכְשֶׁאֲנִי לְעַצְמִי, מָה אֲנִי?  אם אדם חושב רק על עצמו בלבד, מה ערכו? אין האדם יכול להגיע למיצוי יכולתו לדאוג רק לעצמו מבלי שיתרום ויהיה נתרם מחיי החברה בה הוא חי.
וְאִם לֹא עַכְשָׁיו, אֵימָתַי ?אם אדם חש שעליו לעשות מעשה ראוי ולהשתפר, עכשיו הוא הזמן ואולי לא תהיה לי הזדמנות ?
מי אחראי שלכולם יהיה יותר טוב לפי המשנה?

7. דונו בחברותות- מה כל אחד יכול לקחת אחריות ולעשות "יותר" כדי שיהיה לו ולכיתה/חברה יותר טוב.

כיתות ה-ו
בקשו מהתלמידים להכין כרזה של כל מקור:
"אֵיזֶהוּ עָשִׁיר? הַשָּׂמֵחַ בְּחֶלְקוֹ" (משנה מסכת אבות ד, א)

 1. דונו בחברותות  ובררו את המשמעות של המקור.
 2. חפשו את הקשר בין המקור למילות השיר. (נלמד לחיות עם מה שיש לא נבקש דבר אחר)
 3. ערכו טבלה ומלאו אותה עם התלמידים (ניתן באמצעות מחסן מילים): לפי מילות השיר, באלו ערכים יש צורך להשתפר  ולשאוף תמיד ליותר. ואלו התנהגויות ותכונות עלינו לפעול כדי לצמצמן.
 4. בקשו מהתלמידים להוסיף לטבלה תכונות וערכים אשר אינם מצוינים בשיר.
 5. שאלו את התלמידים: האם יש סתירה בין הבקשה לשמוח בחלקנו "לחיות עם מה שיש לא לבקש דבר אחר" לבין הקריאה בשיר לעשות יותר? (כמובן יש מצבים בחיים שצריך לשמוח במה שיש, אך בכל מה שנוגע למידות טובות ולערכים יש מקום לשיפור תמיד כדי שלכולם יהיה יותר טוב).
 6. רשמו על הלוח את המשנה "אם אין אני לי- מי לי? כשאני לעצמי- מה אני? ואם לא עכשיו אימתי?" (משנה, מסכת אבות א, יג).
 7. הסבירו לתלמידים את המשנה- מי אחראי לדאוג שיהיה פה יותר טוב לפי המשנה?
 8. סיכום- בשיר יש שני דרכים להסתכל על העולם, מצד אחד לקבל את המציאות כמו שהיא ולשמוח על מה שיש. יחד עם זאת ההבנה שכל אחד יכול בתחומים מסוימים לעשות יותר, כדי שלכולם יהיה יותר טוב.

 


לסיכום

 • למדנו והבנו את הדואליות בין לשמוח במה שיש לבין החתירה המתמדת לשיפור ועבודה על אחריות וערבות הדדית.
 • הכרנו ציטוטים מן המקורות התומכים בערכים אלו.

 

סימנייה