דילוג לתוכן

שיר של יום - חברות וסובלנות

הצעות לשיח רגשי, עיבוד והפעלה

השיר מאפשר שיח אודות השוני בין בני אדם ועל התרומה הייחודית של כל אחד לחברה

לדיון ושיח במליאה

1. אילו חברים מופיעים בשיר? מהו האפיון החיצוני ומהם תחומי העניין ותכונות האופי שלהם?

2. מלאו את הטבלה והוסיפו 'צבעים' ואפיונים משלכם.

3. "איזה כיף שיש המון חברים בכל מיני צבעים"

 • מה מסמל הצבע?
 • מדוע בחרה המשוררת דווקא בצבעים, כדי להביע את השונות בין חברים?
 • מה אנחנו מרוויחים מהעובדה שאנחנו שונים זה מזה?
 • האם לעתים קשה לכם להיות חברים של ילדים שונים מאתכם? מתי?
 • שתפו בחוויה בה חוויתם קושי מול חבר שונה מכם.

4. תארו עולם בו כולם דומים זה לזה במראה חיצוני, בקווי האופי ותחומי העניין.

 • איזה מן עולם זה?
 • מה קל? מה קשה?
 • מה מרוויחים? מה מפסידים?
 • האם הייתם רוצים לחיות בעולם כזה? מדוע?
 • תארו חוויה חיובית בה הרגשתם שאתם נתרמים מחברים שאינם דומים לכם.

 

הפעלות

1. הנחו את התלמידים להסתובב באופן חופשי בכתה כאשר ברקע יתנגן השיר, "חברים מכל מיני צבעים". הפסיקו את המנגינה מעת לעת. בקשו מכל תלמיד לומר, "תודה", לחבר אשר נמצא מולו ברגע זה. תודה על משהו שמיוחד בו או שונה בו ואשר ממנו ניתן ללמוד.

 • למשל: "תודה על השקט שלך, אני לומד ממך יותר להקשיב ופחות לדבר", "תודה על אהבת הספורט שלך, אני לומד ממך מהי דבקות במטרה", "תודה על השמחה שלך, אני משתדל בזכותך להביט על הכל בעין טובה".
 • קיימו מספר סבבי 'תודה'.

2. בקשו מהתלמידים לכתוב על מדבקות שתי תכונות אופי, (או תכונות ותחומי עניין), שלו, ולהדביקן על החולצה. התלמידים יסתובבו באופן חופשי בכתה לצלילי השיר, ותוך כדי הליכה יבחרו לעצמם בן זוג אשר שונה מהם בתכונות ובתחומי העניין. כל זוג ישב לשיחה קצרה בה ישאלו זה את זה שאלות אודות התכונה/התחביב שלהם (המוגדרים כשוני): מה הוא אוהב בתכונה? כיצד היא באה לידי ביטוי? מה היא מאפשרת לו? מתי נח לו אתה? האם לפעמים קשה אתה?

 • בקשו מהתלמידים לענות על השאלות, לתת דוגמאות ולהסביר. לסיכום השיחה יאמרו התלמידים זה לזה מה למדו ומה הם לוקחים עמם מהדיון.
 • קיימו מספר סבבים כאלה.

3. גזרו דמויות של בובות בצבעים שונים והכינו מראש גזרי נייר, חומרי יצירה שונים, צבעים ומספריים.

 • כל תלמיד יבחר לעצמו בובה מנייר לפי הצבע המתאים לאישיותו, ועליו יוסיף במלל וביצירה מופשטת מרכיבים נוספים המאפיינים אותו.
 • המורה יתלה בריסטול גדול בכתה ובמרכזו הכותרת, "איזה כיף שיש המון חברים בכל מיני צבעים", ומסביבה ידביקו התלמידים את הבובות שעיצבו.

לסיכום:

 • אילו תחושות ומחשבות עולות בנו כשאנו מתבוננים בתמונת החברים שנוצרה.
 • מה מספרת התמונה על הכתה שלנו.
 • מה אנו חשים בסוף תהליך הלמידה.
 • מה נעלם? מה התחדש? מה התחזק.
 

זרקור על תרבות יהודית-ישראלית

חלופות לפעילויות על פי קבוצות ושיח כיתתי

מילות השיר חברים בכל מיני צבעים מזמנות אפשרות מיוחדת לדון בנושא הקשור לחברה הישראלית ולחברה בכלל. מה משמעות החברות שלנו בכיתה בחברה? האם היא תלויה בתכונות חיצוניות או פנימיות? מה ניתן ללמוד או לקבל מהחברים השונים?

 

מגוון פעילויות לפי קבוצות גיל

כיתות א-ב
1. שאלו את התלמידים:

 • מהן התכונות הטובות אצל חברים, כפי שבא לידי ביטוי בשיר?
 • מה התכונות שאתם הכי אוהבים אצל החברים שלכם?
 • מה חשוב לכם בחברים?
 • מהם הדברים שאתם אוהבים לעשות ביחד עם חבר, או לבד?

2. חלקו את התלמידים לזוגות ובקשו מהם לחפש תכונה אחת המשותפת להם ותכונה אחת שונה.

3. קראו לתלמידים את הפתגמים הבאים:

 • "טובים השניים מן האחד. כי אם ייפול האחד יקים את חברו ואילו האחד שיפול ואין שני להקימו" (קהלת ד' י')
 • "הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד" תהילים קל"ג א'

בקשו מהתלמידים להסביר את הפתגמים ולציין מהי חשיבות החברות, וכיצד באה לידי ביטוי בפתגמים אלו.

כיתות ג-ד
1. שאלו את התלמידים מהן תכונות חיצוניות ומהן תכונות פנימיות/ חברתיות? בקשו מהם לחלקן לפי הטבלה:

תכונה חיצונית

תכונה/ מעשה חברתי

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 • מה התכונות שאתם הכי אוהבים אצל חברים שלכם?
 • מה חשוב לכם בחברים?
 • מהם הדברים שאתם אוהבים לעשות ביחד עם חבר או לבד?

2. הסתכלו בתמונה, במה דומה התמונה למציאות בכיתה?

3. קראו את מילות השיר וחישובו - כיצד התמונה קשורה למילות השיר?

 • הסבירו במילים שלכם את המקור הבא "כשם שפרצופיהם שונים כך דעותיהם שונות" (מדרש במדבר רבא כא, ב')
 • מה הקשר בין המדרש לבין השיר והתמונה?
 • חשבו, על שלושה יתרונות בכך שהחברים שלנו מתנהגים, נראים וחושבים אחרת מאתנו?
 • סמנו בשיר מקומות שבהם באים לידי ביטוי הרעיון כי חברינו שונים מאתנו וטוב שכך.

כיתות ה-ו
1. הסתכלו בתמונה, במה דומה התמונה למציאות בכיתה?

2. קראו את מילות השיר וחישובו - כיצד התמונה קשורה למילות השיר?

 • מהן התכונות שאתם אוהבים אצל החברים שלכם?
 • מהם היתרונות בכך שהחברים שלכם שונים מכם?

3. קראו את המקורות הבאים:

 •  “לפיכך נברא אדם יחידי בעולם... ומפני שלום הבריות, שלא יאמר אדם לחברו, אבא גדול מאביך" (משנה מסכת סנהדרין ד, ה)
 • "כשם שפרצופיהם שונים כך דעותיהם שונות" (מדרש במדבר רבה כ"א ב')

שאלות לדיון:

 • פרשו את המדרשים למעלה לפי הבנתכם והסבירו אותם במילים שלכם
 • חשבו מהם הערכים אותם ניתן ללמוד על פי מקורות אלו?  
 • חפשו במילות השיר את הערכים הללו.
 • האם אתם מסכימים עם המדרשים? הסבירו את עמדתכם.

 


לסיכום:

 • בחנו את מושג החברות כפי שהוא בא לידי ביטוי בשיר.
 • למדנו ציטוטים מהמקורות וראינו כיצד הם באים  לידי ביטוי בשיר.
 • דיברנו על רעיון ייחודיות של כל אחד, והיופי בכך שחברינו שונים מאתנו.

 

הסבר למורה: הקטעים הבאים עוסקים במדרשי חז"ל המדגישים את ייחודיות האדם, ואת ערך השוויון בין בני אדם.
ערך השוויון בין בני אדם, בא לידי ביטוי במדרש הראשון, שלא יתגאה אדם על חברו בשום דבר שכן כולנו בני האדם הראשון ולכן אנחנו שווים. כך גם בשיר- כל החברים של הילד שונים ממנו אך הם עדיין חברים שלו. "נכון שהיא ממני לגמרי שונה אבל היא חברה כזאת נפלאה.

המדרש מראה את הייחודיות שלנו בשוני במראה הפנים שלנו אבל הבנה זו אינה מספקת אלא אנחנו צריכים להבין שכשם שפרצופינו שונים ואנחנו רואים זאת כדבר לגיטימי, כך גם הדעות שלנו יכולות להיות שונות אחד מהשני וצריך לכבד שונות זו. כך גם בשיר  למרות השוני בין הפרצופים כולם יכולים לעזור אחד לשני. " יש לי חבר חום כמו שוקולד כשאני עצובה הוא תמיד כזה נחמד....יש לי חברה עם עיניים כחולות שלה אני מספרת את כל הסודות"

 

סימנייה