דילוג לתוכן

שיר של יום - זיקה לעם ולארץ

זרקור מוזיקלי

מצורף: נספח 1

השיר "אדמה" נכתב על ידי אהוד מנור ללחן של יאיר קלינגר. השיר לקוח מאלבומה של הזמרת עפרה חזה משנת 1985,  וזהו גם שמו של האלבום שהגיע למעמד של אלבום זהב.

מנגינת השיר בנויה משני חלקים בית (A) ו- (B)   המבנה המוזיקלי של השיר: A  A  B  A  

 

מגוון פעילות לפי קבוצות גיל

כיתות א׳-ב׳

1. הכנה: נגנו או שירו, מנגינות קצרות הלקוחות מתוך השיר ובקשו מהתלמידים להציע  תנועה המתאימה לצלילים ממושכים ותנועה אחרת המתאימה לצלילים הקצרים. 

2. שירו את הבית הראשון בשיר ובקשו מהתלמידים לספור כמה פעמים מופיעה המילה "אדמה".

3. שאלו את הילדים האם במילה "אדמה" הצלילים היו ממושכים או קצרים ומדוע לדעתם זה כך?

4. שירו את השיר במלואו ובקשו מהתלמידים להתאים את התנועות שהציעו למשך הצליל במילה "אדמה". האם לאורך כל השיר המילה "אדמה" מסתיימת בצליל ארוך? באיזה חלק של השיר זה משתנה? (חלק B)

5. שירו רק את חלק B (בית שלישי) ובקשו מהתלמידים להקיש את המקצב של המילה "אדמה".

6. שאלו את התלמידים אילו כלי נגינה מתאימים לתאר את הצלילים הממושכים (פעמונים, מרקס, שייקר וכו'), ואילו מתאימים לתאר את הקצרים (מקלות, קסטנייטות, תיבות וכו').

7. חלקו את התלמידים לשתי קבוצות לפי קבוצות הכלים, שירו את השיר ובקשו מכל קבוצה להצטרף בליווי בהתאם לאורך הצלילים.

 

כיתות ג׳-ד׳

1. הראו לתלמידים את התווים הבאים ובקשו מהם לסמן את הצליל הגבוה/הנמוך ביותר

2. שאלו את התלמידים: באילו תיבות מופיע אותו צליל ברצף?

3. בקשו מהילדים לסמן בתווים מהלך מלודי בירידה (תיבות 1-4, 5-11).

4. נגנו את הקו המלודי כאשר התלמיד עוקב ותרגלו את שירת הקו המלודי על פי השלבים הבאים:

 • התלמידים שרים את הצלילים החוזרים בשמותיהם (מי, סול ופה). 
 • התלמידים שרים את הצלילים הנותרים. 
 • התלמידים שרים את כל הקו המלודי.

5. לאחר תרגול שירת הקו המלודי, שירו את המנגינה של החלק הראשון בשיר "אדמה" ובקשו מהתלמידים לשיר את הליווי שלמדו.

6. שירו את השיר במלואו ובקשו מהתלמידים לבדוק האם יש קשר בין הירידה המלודית ובין נושא השיר.

7 .חלקו את התלמידים לשתי קבוצות כאשר קבוצה אחת שרה את השיר והקבוצה השנייה מלווה בשירה/ נגינה של הקו המלודי.

 

כיתות ה׳-ו׳

1. שירו עם התלמידים את סולם רה מינור בעליה ובירידה.

2. שירו את השיר בקולכם ובקשו מהתלמידים להשלים את המילים החסרות בדף (נספח 1).

3. בקשו מהתלמידים להתבונן בתבניות הבאות ולענות:

 • מה דומה ומה שונה בין התבניות?
 • אילו תבניות זהות במלודיה ובמקצב?
 • איזו תבנית מסתיימת בצליל הטוניקה?
 • באילו תבניות מופיעים סימני היתק?

 

 

 

 

 

4. תרגלו עם התלמידים את שירת התבניות.

5. חלקו לילדים את הנספח המצורף, שירו את השיר ובקשו מהתלמידים לכתוב במשבצת הריקה את מספר התבנית המתאימה למילה "אדמה".

6. שירו את השיר בשירת מענה: המורה שר את השיר והתלמידים "עונים" לו במילה "אדמה"

7. בצעו את השיר בשירת מענה: חצי כתה שרה את השיר והחצי השני "עונה" לה במילה "אדמה". ניתן להחליף תפקידים.

8. ניתן לגוון באופנים הבאים: בחירת סולנים והכיתה "עונה" להם במילה "אדמה", הכתה שרה את השיר "ועונים" לה בנגינה במילה "אדמה".

9. האזינו לשיר בביצוע עפרה חזה ועקבו אחר השלמת המילים. שאלו את התלמידים מה קורה בסיום השיר? (למורה: המילה "אדמה" חוזרת כמה פעמים ברצף). דונו עם התלמידים מדוע לדעתם השיר מסתיים באופן זה?

 

מה למדנו?

 • ביטוי משכים שונים של צלילים באמצעות תנועה ונגינה.
 • התנסות בנגינה על מגוון כלי הקשה.
 • פיתוח מיומנויות של שירה דו קולית.
 • התנסות בקריאת תווים, ניתוח מקצבי ומלודי.
 • ביצוע השיר ב"שירת מענה" בדרכים מגוונות.
 • התייחסות לקשר שבין תוכן השיר למלודיה והביצוע המוזיקלי
חזרה

אדמה - תווים

תווים

תווים

סימנייה