דילוג לתוכן

שיר של יום - זיקה לעם ולארץ

זרקור מוזיקלי

מצורף: נספח 1

השיר חובר בזיקה לשיר המסורתי "אחד מי יודע", ויש ביניהם קווי דמיון ושוני מוזיקליים. רעיון ספירת המלאי מולחן בתבניות קצרות חוזרות ובווריאנטים שלהן ומדמה את המונוטוניות והרוטיניות שבפעולת הספירה. הסיומת המילולית השאולה מהשיר המסורתי, מולחנת כפזמון חוזר השובר, עוצר, סוגר ומכנס את תנועת הספירה מבחינה טקסטואלית ומוזיקלית.   

 

מגוון פעילויות לפי קבוצות גיל 

כיתות א׳-ב׳

1. שבו במעגל ושירו את השיר בקולכם. תנו לילדים כדור קטן והנחו אותם להעבירו מאחד לשני בציון  פריט חדש המושר בספירת המלאי (מדינה אחת – הכדור לראשון, פעמיים ים – מעביר לשני וכו') ציינו כי הילד המחזיק בכדור בזמן שמושר הפזמון החוזר, יניח את הכדור במקומו ויכנס למרכז המעגל. 

 • כמה בתים בשיר? 
 • בקשו מהילדים לשחזר מזיכרונם את רשימת המלאי ורשמו על הלוח לפי בתים. 

2. כהמשך לפעילות הקודמת, השמיעו את הביצוע המקורי של יוסי בנאי ובקשו מכל הילדים, להמציא תנועה מתאימה לכל פריט ולבצעה בתורו (ניתן לצרף ילדים לקבוצת הפזמון שבמרכז המעגל).

3. בקשו מהילדים למיין "פריטי מלאי" מהשיר בטבלה שבנספח לפי תבנית המקצב שלהם: מדינה אחת, ואגם אחד, שתי חופשות שנתיות, עליה גדולה, כאב ראש אחד, עם אחד עתיק, טרומפלדור בגליל, חיילים שלושה, ושבעים ילדים.

 

כיתות ג׳-ד׳

1. השמיעו את השיר בביצועו המקורי של יוסי בנאי ובקשו מהילדים להקיף בדף המילים את כל המספרים/הכמויות הנשמעים בו (אחת, פעמיים...). שאלו: האם "ספירת המלאי" מתבצעת לפי סדר הגיוני? מהי הכמות אשר חוזרת הכי הרבה פעמים בספירת המלאי? 

2. שירו את השיר בקולכם וחלקו תפקידים למחיאת המקצב: המורה ימחא את מקצבי הפריטים - והתלמידים את מקצבי הכמויות (מורה: מדינה - תלמידים: אחת...). חיזרו על הפעילות בחילוף תפקידים או בחלוקה לשתי קבוצות.

3. חלקו את הכיתה לארבע קבוצות. בקשו מכל קבוצה לחבר תנועות מתאימות למילות אחד הבתים, ומקבוצה אחת לפזמון החוזר. שירו בקולכם או השמיעו את השיר, כשכל קבוצה בתורה תציג את תנועותיה.

 • כהרחבה, צפו בשיר בביצוע מהמופע "מרוב אהבה". בקשו מהתלמידים לחוות את דעתם -  במה דומה ובמה שונה ביצוע זה מהביצוע שהוצג בכתה? 

 

כיתות ה׳-ו׳

1. חלקו את הכיתה לשלוש קבוצות מקצב (א-ג) הקישו לבדכם את המוטיב שמשמאל והורו בכל פעם לאחת מהקבוצות להשלים את התיפוף שלכם בהקשת המקצב שלה. תופפו לסירוגין כדיאלוג מוזיקלי (מורה-קבוצה, מורה-קבוצה וכו'). 

 • מה הקשר בין תבניות המקצב השלמות שנוצרו? מהו וריאנט ריתמי?
 • האזינו לשיר בביצועו המקורי של יוסי בנאי ומצאו באיזה חלק של השיר משמשות התבניות הללו וכיצד? האם בסדר קבוע? האם במינון שווה? מה הקשר בין תבניות המקצב לשם השיר – "ספירת מלאי"? 
 • הזמינו ילד לנסות להחליף אתכם ולנצח על קבוצות התיפוף לפי סדר מקצבו של הבית הראשון.
 • בנספח – מצאו לכל פריט מספירת המלאי את תבנית המקצב שלו.  איזו תבנית מקצב יוצאת דופן? מצאו במילות השיר פריטי מלאי נוספים לכל אחת מתבניות המקצב.

2. השוו בין לחניו השונים של המשפט הזהה - "אחד אלוהינו אשר בשמיים ובארץ", המופיע כפזמון חוזר בשני השירים – "אחד מי יודע" (המסורתי) וספירת מלאי.

 • כיצד מודגשת המילה "אלוהינו"? באיזה כיוון מלודי מושרת? (עולה או יורד)
 • כיצד מולחנות המילים: "שמים" ו "ארץ"? באיזה כיוון מלודי ובאילו צלילים בסולם? (טוניקה נמוכה – דומיננטה – טוניקה גבוהה). 

3. צפו בגרסה התנועתית לשיר "ספירת מלאי" מתוך המופע "מרוב אהבה".  

 • איזו אווירה מורגשת בשיר? איזה שינוי מוזיקלי נעשה לצורך כך? האם העיבוד מוצא חן בעיניכם?

 

מה למדנו?

 • וריאנטים של תבנית מקצב חוזרת, מקצב קדמה.
 • קשרי טקסט ולחן באמצעים ריתמיים. 
 • קונטור וכיוון מלודי והרמוני (צלילי טוניקה ודומיננטה).  
 • זיקה מוזיקלית בין שיר חדש לשיר מסורתי.
 • עיבוד וריבוד בשיר במפגש בין טקסט, מוזיקה ותנועה. 
חזרה

ספירת מלאי - תווים

תווים

סימנייה