דילוג לתוכן

שיר של יום - חברות וסובלנות

זרקור מוזיקלי

מגוון פעילויות לפי קבוצות גיל בכיתה במרחב ובקבוצות
מצורף נספח

השיר נכתב ע"י אהוד מנור והולחן ע"י צוף פילוסוף למופע הפסטיגל של שנת 1998. את השיר, אשר זכה במקום השמיני, ביצע ארז בן הרוש שהיה אז מנחה בערוץ הילדים.  השיר כתוב בסגנון קליל, כמעט ספונטני ומדבר על ערך החברות בגובה העיניים של הילדים. הלחן תואם אף הוא את סגנון הכתיבה. לחן פשוט, קליל ומעובד כשיר רוק קצבי. לשיר מבנה של בית בעל קטע מעבר המוביל לפזמון ובנוסף חלק שלישי השונה מעט באופיו, ומדגיש את רגשותיו של הדובר בבית השלישי. המילים "חברים טובים" חוזרות בין חלקי השיר כעין אוסטינטו קצבי ומקשרות ביניהם.

 

פעילויות לפי קבוצות גיל

כיתות א-ב
1. בקשו מהתלמידים להמציא תנועה מתאימה למילה חבר, והנחו אותם להשתמש בה, כאשר תשמע המילה או אחת מהטיותיה. הפעילות יכולה להתבצע במרחב או בישיבה.

2. חלקו למספר תלמידים כלי הקשה והנחו אותם להשמיע צליל אחד בהישמע המילה חבר. מיד לאחר מכן בקשו מהם להעביר את כלי הנגינה לתלמיד שלצדם, שיפעל באפן זהה, וכך הלאה.

3. צלילים ומנעדים:

 • תרגלו עם התלמידים זיהוי של צלילים גבוהים לעומת צלילים נמוכים ,וצמצמו בהדרגה את המנעד.
 • שירו את הפזמון והדגישו את הצלילים הגבוהים ביותר באמצעות מחיאת כף. שאלו את התלמידים:
  • אילו  צלילים הודגשו על ידי מחיאת כף?
 • בקשו מהתלמידים להצטרף אליכם במחיאות ובקשו מהם לזהות:
  • אילו מילים הדגשנו על ידי מחיאת כף?
 • בקשו מהתלמידים להצטרף אליכם בשירה וגם במחיאה.

4. השמיעו את השיר בשנית ובקשו מהתלמידים לזהות מתי מצב הרוח של הזמר משתנה. מה מתואר בחלק השונה וכיצד המוזיקה מביעה את הרגשתו של הזמר?

 • בבית ג' מתואר בקצרה מצב של בדידות, הלחן וההגשה שונים מהבתים הקודמים (חלק זה נפתח באקורד מינורי- הערה למורה).

5. בקשו מהתלמידים להציע שירים נוספים העוסקים בחברות ושירו אותם בצוותא.

כיתות ג-ד
1. הכנה להאזנה: הסבירו לתלמידים את המונח קונטור, (קו מלודי) ,ותרגלו עמם קונטור סטטי (מנגינה ש"עומדת במקום"), לעומת קונטור גלי (עליות וירידות): בחרו פראזות מתוך השיר ובצעו אותן ללא מילים. הנחו את התלמידים לצייר לכל פראזה קונטור מתאים.

2. בהאזנה הראשונה בקשו מהם להבחין בין קונטור סטטי יחסית לגלים בקו המלודי. בבתים הלחן סטטי למדי, לעומת הפזמון שהוא גלי יותר.

3. בהאזנה שניה בקשו לסמן את המילים המודגשות בצליל גבוה. לאחר מכן אפשרו להם לשתף את הממצאים ולעמוד על הקשר בין הדגש המוזיקלי שניתן להן למשמעותן וחשיבותן בשיר.

4. קראו עם התלמידים את השיר ובקשו מהם לזהות היכן מצב הרוח משתנה. שאלו האם גם הלחן מתאר את השינוי?.

 • השוואה לשאר חלקי השיר: האם הבית השלישי קצבי, רגוע, רועש, שקט, קופצני, נינוח (אחר?)

5. הסבירו לתלמידים מהו אוסטינטו, (תבנית ליווי החוזרת בעקשנות).

 • בקשו מהתלמידים לשיר רק את המילים, "חברים טובים", כפי שהן נשמעות בשיר בקטעי המעבר בין הבתים.
 • בקשו מהם להקיש את המקצב החוזר של מילים אלו.
 • כתבו את התבנית הריתמית על הלוח והנחו את התלמידים להקיש את התבנית במחיאות כף ,בכל פעם שתצביעו עליה במהלך השיר, ובכך ליצור ליווי אוסטינטו לשיר.
 •  גוונו את ליווי האוסטינטו באמצעות כלי הקשה או צלילונים.

6. העשירו עוד את הליווי על ידי נגינה בצלילונים. שירה של הצלילים המסומנים בצהוב כמתואר בנספח

כיתות ה-ו
1. השמיעו את השיר ובקשו מהתלמידים ללוות אותו תוך העברת כלי הקשה ביניהם בסיומי משפטים. בכל משפט התלמיד המוביל בכלי הנגינה ילווה את השיר על פי טעמו האישי, ושאר התלמידים יצטרפו בקולות גוף לליווי שיצר.

 • שאלו: כיצד מתקשר אופי הליווי שיצרנו לתוכן השיר?

2. חלקו לתלמידים את תווי השיר ובקשו מהם לסמן את הצלילים הגבוהים ביותר ולציין מה לדעתם הם מדגישים או מחזקים.

3. בקשו מהתלמידים לסמן בצבע רק את התווים שנמצאים לפני הפסקות.

 •  האם תווים אלו יוצרים משפטים סגורים או פתוחים?
 • מצאו ביחד היכן נמצא המשפט הסגור בשיר ומה משמעותו.
  • "כי אנחנו תמיד אחד בשביל השני", הוא המשפט היחיד בשיר המסתיים בצליל הטוניקה, והוא משפט המסכם את המהלך הרעיוני הקיים בבית ובפזמון.

4. פעילות יצירתית בזוגות/ קבוצות:

 • הציעו לתלמידים מבחר כלי נגינה ובקשו מהם לבחור כלי שמאפיין אותם ולהסביר מדוע בחרו אותו.
 • הציגו לתלמידים משפטים מהשיר, כגון: "אנחנו חברים טובים אבל אני זה אני והוא זה הוא", "כי אנחנו תמיד אחד בשביל השני", או אפשרו להם לבחור כל משפט שירצו, ובקשו מהם להביע משפט זה ללא מילים באמצעות שימוש בכלי הנגינה בלבד.

 


מה למדנו?

 • זיהוי צלילים גבוהים לעומת צלילים נמוכים.
 • הבנת הקשר בין תוכן השיר לאופן ביצועו.
 • הבחנה בין קונטור סטטי לקונטור גלי.
 • הבנת הקשר בין הקונטור לתוכן השיר.
 • זיהוי תבנית אוסטינטו בשיר וביצועה.
 • זיהוי משפטים פתוחים וסגורים.

 

 

 

סימנייה