דילוג לתוכן

שיר של יום - ואהבת לרעך כמוך

הצעות לשיח רגשי, עיבוד והפעלה

השיר מזמן שיח אודות ערך הנתינה, כאשר ההתמקדות היא באדם הנותן ובמשמעות הרחבה של מעשה הנתינה

 

מצורף נספח1

דיון ושיח כיתתי

1. לפניכם משפטים הקשורים בנתינה. מצאו בשיר משפטים המבטאים אותו רעיון:

 • נתינה מאפשרת  לחדור לנפש הזולת ולגרום לו להיפתח_________________
 • הנתינה הנכונה היא עדינה ורגישה_______________________________
 • נתינה היא היכולת לא לעמוד תמיד על שלך_________________________
 • נתינה יכולה להתקיים גם במציאות חיים קשה_______________________
 • יש ללמוד כיצד לתת בצורה מיטיבה______________________________
 • נתינה גורמת אושר, הן למקבל והן לנותן___________________________
 • נתינה היא היכולת לשתף בדברים אישיים__________________________
 • הנתינה מאפשרת להתאושש ולהתחיל מחדש________________________
 • נתינה היא היכולת להבין ולסלוח________________________________
 • הנתינה היא תולדה של אהבה__________________________________
 • הנתינה מאפשרת לחיות חיי שיתוף ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­______________________________

2. בחרו מתוך השיר, או מהסיפור שמאחורי השיר, דבר מה שהרשים אתכם במיוחד. תארו אילו רגשות ומחשבות התעוררו בכם.
לסיכום: ציינו מה למדתם אודות נתינה, אשר לא היה מוכר לכם לפני השיח על השיר.

 

הפעלה ראשונה – עבודה בקבוצות לכיתות ה-ו

לתֶת אֶת הַנְּשָמָה וְאֶת הַלֵּב...:

 • חלקו את התלמידים לקבוצות
 • חלקו לחברי הקבוצות מקור אחד מתוך המקורות המצורפים בנושא הנתינה. הנחו את חברי הקבוצה לקרוא יחד את המקור  שקיבלו ולקיים שיח ביניהם:
 1. האם מקור זה מעורר בכם חשיבה חדשה בנוגע לנתינה?
 2. האם הזדהתם עם הנאמר?
 3. האם תמיד קל לנו לתת? מתי קל לתת? מתי קשה?
 4. אילו עמדות קודמות בנוגע לנתינה הוא מחזק בכם?
 5. האם יש במקור זה  רעיונות אשר הופיעו בשיר "לתת"?
 6.  האם יש דבר מה אישי שאתם יכולים לשאוב ממקור זה?
 • כל קבוצה תציג בפני חברי הכיתה את המקור שלה ואת התובנות שעלו בקרב חברי הקבוצה בתהליך הלמידה.
 • לסיכום: תארו בקצרה את תחושותיכם ומחשבותיכם בסיום ההתנסות שעברתם.

 

הפעלה שנייה

חלקו לכל הקבוצות בכיתה מקור אחד מהמקורות (אסתר קל וג'ובראן חליל ג'ובראן). בקשו מהתלמידים לקרוא את המקור בעיון.
המקור של אסתר קל (מומלץ לכיתות הנמוכות)

שאלות:
א. מדוע מדמה אסתר קל את הנתינה לפרח?
ב. מה מיוחד בפרח?
-  עצמו את העיניים ודמיינו שאתם בשדה פרחים. מה אתם מרגישים? מה את חווים?
-  ציירו את הנתינה הזו, הדומה לפרח. למי תרצו להעניק את ציורכם? (אפשר להחליט יחד לתת
את הציורים לחבר בכיתה או בשכבה, למורה, להורה, לקשישים בבית אבות או לילדים המאושפזים בבית-חולים כדי לעודד את רוחם.
המקור של ג'ובראן חליל ג'ובראן (מומלץ לכיתות ה-ו)

שאלות:
א.   המקור מונה ארבעה סוגי נותנים. מי הם? מהי הנתינה שלהם? מהו שכרם?
ב.   איזה סוג של נתינה המחבר מעדיף? מדוע? האם אתם מזדהים עם דבריו?
ג.   שאלה אישית: אני בתור אדם שנותן

 • לאיזה סוג מהנותנים  האלה אני שייך?
 • האם אני נותן בשמחה?
 • מה הייתי רוצה לשפר? מה הייתי רוצה לשמר?
 • אילו תחושות ומחשבות מעורר בי מקור זה?

 

 

זרקור על תרבות יהודית-ישראלית

הנחיות לדיון קבוצתי ולשיח כיתתי בשילוב עם הפעלות

השיר עוסק בערך הנתינה לזולת-  ערך מרכזי במסורת ובתרבות היהודית.
מקורות  רבים דנים בנושא הנתינה ומצוות רבות כגון מצוות צדקה, ביקור חולים וגמילות חסדים  קשורות בו.  
אמירתו  של רבי עקיבא "ואהבת לרעך כמוך-זה כלל גדול בתורה" (ירושלמי נדרים ט' ד') הייתה מקור השראה למצוות רבות הקשורות בנתינה לזולת.

 

מגוון פעילויות לפי קבוצות גיל

כיתות א-ב
1. השיר נקרא "לתת".
רבי עקיבא אמר "ואהבת לרעך כמוך – זה כלל גדול בתורה" (ירושלמי, נדרים ט' ד')
- למה הכוונה בכלל "ואהבת לרעך כמוך"? האם זה קשה או קל?
- כיצד שם השיר ומילותיו קשורים לכלל של רבי עקיבא?  
- ספרו לכיתה על מקרים שבהם ניסיתם לקיים כלל זה.  

2. בשיר נאמר "לתת את הנשמה ואת הלב".
- למה הכוונה?
- באילו  חגים או תאריכים מיוחדים בלוח השנה, אנחנו נותנים משהו לאנשים אחרים?

3. בשיר נאמר "תמיד לדעת לוותר".
- בספר חסידים (עמ' שכ"ג) נאמר שיותר טוב להתחבר עם אדם לא כל כך חכם, אבל טוב לב שיודע לתת  לאחרים ולוותר, מאשר להתחבר עם אדם חכם אבל קמצן ובעל אופי רע, שלא יודע לתת לאחרים ולוותר.  
- ספרו על מקרים שבהם ויתרו לכם  ועל מקרים שבהם אתם ויתרתם לאחרים.

4. כתבו יפה , צבעו וקשטו את הפסוק "ואהבת לרעך כמוך".

כיתות ג-ד
1. שם השיר הוא  "לתת".  ביהדות יש מצוות רבות הקשורות בערך הנתינה.  
- אלו מצוות הקשורות בנתינה אתם מכירים?
- האם אתם מכירים אנשים או ארגונים בסביבה שלכם, שעוסקים בנתינה ועזרה לזולת?

2. בשיר נאמר "לתת, לתת כשאתה אוהב".  אפשר לקשר משפט זה לערך מרכזי ביהדות המובע באמירתו של רבי עקיבא "ואהבת לרעך כמוך".  אחד מהביטויים של ערך זה ביהדות,  הוא מצוות ביקור חולים.
לאחר שאברהם אבינו נימול ונח באוהל, הקב"ה 'בא לבקר' אותו באוהלו.
אנו לומדים מכך, כי כמו שהקב"ה 'ביקר' את אברהם החולה, כך גם עלינו לבקר חולים.
- הציעו הצעה מעשית לכיתה (לוח תורנות וכד') לביקור חולים. כתבו  ותלו  אותה במקום בולט בכיתה.

3. בשיר נאמר "כשהלב בך נצבט, מכל חיוך מכל מבט".
מסופר על קיסר רומאי שהתריס ברבי עקיבא ושאלו:  אם אלוהים אוהב עניים, מדוע אין הוא דואג להם בעצמו? (לסיפור בהרחבה) . רבי עקיבא ענה לו: כדי שאנחנו נזכה לקיים את המצווה של עזרה לעני.  
- היזכרו במקרה שבו נתתם צדקה לעני, או עזרתם למישהו שהיה זקוק לעזרה. האם אתם זוכרים את המבט או החיוך של אותו אדם? ספרו בכיתה.

4. בשיר נאמר "אתה נזהר אתה יודע, וחוץ ממך איש לא שומע"
אחת המצוות החשובות ביהדות היא מצוות "מתן בסתר". האמירה בשיר יכולה להתקשר למצווה זו. לפי דברי הרמב"ם מתן צדקה בסתר היא אחת הדרכים הטובות ביותר של מתן צדקה. 
(הלכות מתנות עניים פרק י הלכה ז-יד) .הרמב"ם מונה שמונה מעלות במתן צדקה. הדרגה הנמוכה ביותר היא מתן צדקה לעני בעצב, שלא בסבר פנים יפות.
- מדוע, לדעתכם, קבע הרמב"ם כי "מתן בסתר" היא מעלה גבוהה של מתן צדקה?
- מדוע מעמיד הרמב"ם את הנתינה בהחמצת פנים בתחתית מעלות הצדקה?
- בפעם הבאה שתראו אדם עני, כיצד תנהגו כלפיו?

כיתות ה-ו
1. השיר עוסק בערך הנתינה.  מצוות רבות היהדות קשורות בערך זה.
- אלו מצוות הקשורות בנתינה אתם מכירים?  

2. בשיר נאמר "עוד תלמד לתת, לתת".
- בספר החינוך נאמר "אחרי הפעולות נמשכים הלבבות"  (ספר החינוך, מצווה ט"ז). הסבירו את המשפט.
- מה הקשר בין המשפט מהשיר לציטוט מספר החינוך?
- איך אפשר ללמוד לתת?

3. בשיר נאמר "לתת, לתת כשאתה אוהב". אפשר לקשר משפט זה לערך מרכזי ביהדות המובע באמירתו של רבי עקיבא "ואהבת לרעך כמוך".  אחד מהביטויים של ערך זה,  הוא מצוות ביקור חולים.
אחרי שאברהם אבינו נימול ונח באוהל, הקב"ה 'בא לבקר' אותו באוהלו. אנו לומדים מכך, כי כשם שהקב"ה 'ביקר' את אברהם החולה, כך גם עלינו  לבקר חולים.
- הציעו הצעה מעשית לכיתה (לוח תורנות וכד') לקיום מצוות ביקור חולים ותלו אותה במקום בולט בכיתה.

4. השיר מדבר על נתינה לאחר. ביהדות מגולמת נתינה זו גם במצוות "גמילות חסדים".
נאמר: "על שלושה דברים העולם עומד: על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים" (מסכת אבות פרק א' משנה ב').
 מהי גמילות חסדים? תנו דוגמא. האם יש ביטוי לגמילות חסדים בשיר?
- מדוע העולם עומד על גמילות חסדים? מה יקרה אם לא תהיה גמילות חסדים בעולם?
  - המחיזו את הפסוק בדרך חווייתית.

 


לסיכום:

 • למדנו כי נתינה לאחר היא ערך מרכזי ביהדות,  וניתן לראות בכלל של רבי עקיבא "ואהבת לרעך כמוך" בסיס והשראה לערך זה.
 • קיימות דרכים מגוונות לתת לאחר, ומצוות רבות ביהדות נגזרות מערך הנתינה, כגון מתן צדקה, ביקור חולים, דאגה לעניים ועוד.

 

 

סימנייה