דילוג לתוכן

שיר של יום - בדרכי החיים

זרקור מוזיקלי

מצורפים 2 נספחים

השיר "ברוש" נכתב על ידי אהוד מנור והולחן על ידי אריאל זילבר. השיר בוצע במקור על ידי אריאל זילבר בצרפתית, בשנת 1973. אהוד מנור סיפר שכתב את השיר בהשראת עץ ברוש מימי ילדותו בבנימינה. העץ עמד בכל פגעי הטבע עד שנכרת לבסוף כדי לפנות שטח למגרש כדורסל.

השיר בנוי משני בתים ופזמונים. בשיר בולט הניגוד בין ההרמוניה המנגנת פעמות ברורות, באופן המזכיר שיר לכת, לבין המלודיה, המורכבת ממקצבים מנוקדים וסינקופות. 

בביצוע הצרפתי, הבית הראשון יותר מעודן ופחות מארשי ויש בו חליל המנגן במעין דו שיח עם הזמר. התזמור כולל כלי נשיפה, פסנתר וכלי קשת והסגנון יותר חופשי.

 

מגוון פעילות לפי קבוצות גיל

כיתות א׳-ב׳

1. הכנה: הקישו פעמה בכלי הקשה ובקשו מהתלמידים להביע את הפעמה בהקשות גוף מגוונות ובהליכה במרחב. ניתן לבקש מכמה תלמידים להחליף אתכם בהקשות.

2. שירו את השיר ובקשו מהתלמידים להקיש את הפעמה בהקשות גוף ולשנות כששומעים את הפזמון. 

3. שירו את הבית והפזמון הראשונים ובקשו מהתלמידים לעמוד בזמן השירה ולשבת בהפסקות (למורה: בשלב זה התלמידים מגלים את הפיסוק המוזיקלי הא-סימטרי). 

4. שירו את השיר במלואו ובקשו מהתלמידים לגלות אילו מילים מופיעות בפסוקים המוזיקליים הקצרים ביותר (למורה: בחמסין, בקרה, והנה, מול הים).

5. הראו לתלמידים את הגרפים הבאים (נמצאים בנספח 1) ושאלו מה הכיוון המלודי במילים שמצאו בסעיף 4. בקשו מהתלמידים להראות תנועה שמתאימה לדעתם לקו המלודי.

6. חלקו לתלמידים כלי הקשה, שירו את השיר ובקשו מהתלמידים להצטרף בהקשת הפעמה בבתים ובשירה בפזמון.

 

 כיתות ג׳-ד׳

1. הקריאו לתלמידים את מילות השיר "ברוש" ושאלו אותם איך לדעתם תישמע המנגינה ומדוע הם חושבים כך. ארגנו עם התלמידים את הפרמטרים המוזיקליים לפי טמפו, דינמיקה, ארטיקולציה ואופי.

2. שירו את השיר בקולכם ובדקו יחד אם תשובותיהם מתאימות.

3. שירו  עם התלמידים את הקו המלודי הבא (נמצא בנספח 1):

4. השמיעו לתלמידים את השיר בביצוע אריאל זילבר  ובקשו מהם להצביע כאשר הם שומעים את הקו המלודי שלמדו בסופי המשפטים המוזיקליים.

5. הקרינו את מילות השיר על הלוח ובקשו מהתלמידים לצייר כוכבית או כל סימון אחר,  בסופי המשפטים בהם שומעים את הקו המלודי.

6. השמיעו לתלמידים את ביצוע השיר בצרפתית ובקשו מהם לציין מה דומה ומה שונה בין הביצועים. כוונו אותם להתייחס לכלי הנגינה ולקו המלודי שלמדו.

7. חלקו לכמה תלמידים כלים מלודיים, כמו מטלופונים או צלילונים ותרגלו איתם שירה ונגינה של הקו המלודי.

8. בצעו את השיר כאשר חצי מהתלמידים שרים את המנגינה והחצי השני מלווה בשירה ובנגינה של הקו המלודי. החליפו בין הקבוצות ובצעו שוב. ניתן לבצע את אותה פעילות בשירה דו קולית עם או בלי כלי הנגינה)

 

כיתות ה׳-ו׳ 

1. חימום: שירו עם התלמידים את סולם פה מז'ור בעליה ובירידה. לשירה נוחה, רצוי לחלק את הסולם לשני טטרקורדים ולשיר באופן הבא (התווים נמצאים בנספח 1): 

2. בקשו מהתלמידים לשיר את הצלילים היציבים בסולם ושירו אתם את הצלילים הלא יציבים (למורה: שירו את הצלילים הלא יציבים תחילה, כשהתלמידים שרים אחריכם את הצליל היציב הקרוב). היעזרו בתרשים הבא (נמצא בנספח 1):

3. הציגו בפני התלמידים את הרמוניית פזמון השיר באופן הבא (נמצא בנספח 2): 

4. בקשו מהתלמידים לציין מהו הצליל החוזר מספר רב יותר של פעמים. ציינו בפניהם שזהו צליל הטוניקה, הצליל היציב ביותר בסולם.

5. נגנו את ההרמוניה של פזמון השיר ובקשו מאחד התלמידים לעקוב אחר הרישום בלוח. הסבירו שכל אקורד נמשך תיבה.

6. כתבו על הלוח את יחידות המקצב שלם וחצי.     בקשו מהתלמידים לכתוב מעל כל אקורד את האופן בו יש לבצעו, כשלמים או כחצאים. 

7. חלקו לתלמידים צלילונים או מטלופונים עם הצלילים המופיעים בהרמוניה ותרגלו איתם את הנגינה בזמן המתאים בפזמון.

8. שירו את השיר כשהתלמידים מלווים בנגינת ההרמוניה בפזמון.

 

מה למדנו?

  • פיתוח תחושת הפעמה וביצועה בהקשות גוף ונגינה.
  • זיהוי פיסוק מוזיקלי א-סימטרי והבעתו בתנועה.
  • זיהוי קו מלודי מתוך השיר וביצועו בשירה ונגינה (חד קולי ודו קולי)
  • הכרת המושג "צליל הטוניקה".
  • האזנה להרמוניה והתנסות בנגינת ההרמוניה מתוך השיר.   

ברוש - תווים

תווים

תווים

סימנייה