דילוג לתוכן

שיר של יום - חברות וסובלנות

הצעות לשיח רגשי, עיבוד והפעלה

השיר מזמן שיח על סובלנות וקבלה, על אחדות ועל חיבור בין עולמות שונים

מצורף נספח 1

 

עבודת בקבוצות

פעילות משחק מקדימה לעבודה: 

(למורה: העזר בנספח למשחק מילים והיפוכן והכן כרטיסי מילים לכל קבוצה, סה"כ 18 כרטיסי מילים/ ביטויים. 

הסבירו לתלמידים כי לפניהם  כרטיסיות מילים/ ביטויים מתוך השיר. הנחו אותם לשחק את משחק הזיכרון ולמצוא  את זוגות הכרטיסים המתאימים זה לזה- מילים והיפוכן. בקשו מהם לתת דוגמא למצב/מקרה מחייהם אשר יתאים לזוג הביטויים ולהתייחס  לשאלה כיצד הרגישו. לדוגמה: לראות את האופק- להתייאש- "פעם קרה לי שבן משפחתי חלה במחלה וכולם שקעו בייאוש ובחוסר תקווה, אבל בן המשפחה שלי המשיך להיות חיובי ומלא תקווה והקפיד לראות את האופק. הרגשתי תקווה וגאווה בכוחות שבן משפחתי גילה." 

ניתן לכוון את התלמידים להתייחס לכרטיסיות ההפכים שהתאימו בהשלמת המשפט: "פעם קרה לי..")

 

קראו יחד עם התלמידים את השיר, ובקשו מהם לשתף זה את זה בקבוצות קטנות.

1. "רוחות נושבות על הספינה שלנו ככה 
    אחד מושך לכאן, אחר לשם, חותרים בלי מטרה 
    בוא נכוון את זה נכון, נמשיך ביחד 
    אחרי הכל, עוד מעט כבר יבשה".

 • ב"ספינת הכיתה שלנו" ילדים רבים, דומים ושונים... שתפו: מה אתם אוהבים בספינת הכיתה ומה מאתגר בה? מדוע כדאי ונחמד ללמוד בכיתה אחת עם ילדים הדומים לכם בתחביבים ובהתנהגויות, ומתי זה יוצר אתגר וקושי?
 • "אחד מושך לכאן, אחר לשם"- ספרו על מקרה בו הרגשתם שאין הסכמה/ יכולת להחליט יחד בכיתה או בקבוצה? כיצד מרגיש מי שדעתו או רצונו לא מתקבל בכיתה/ קבוצה?
  * "עוד מעט כבר יבשה"- ספרו על מקרה בו קיוויתם להגיע כבר ל"חוף מבטחים"... לסיים תהליך/מסע, להרגיש בטוחים, רגועים.
 • ציירו את ספינת כיתה. מי על הספינה? לאן היא שטה? מיהם המורים/ המבוגרים המצטרפים למסע? אילו תפקידים ותנאים נדרשים בכדי לצאת למסע? מה התפקידים אותם לוקח כל שותף? איזה תפקיד הייתם רוצים אתם עבורכם? 

 

2. "מכל מקום אפשר לראות כאן את האופק 
    אך כל אחד רואה כיוון אחר של התמונה 

    השוני לא יטריד את כל היופי 
    אם לא נשכח, אחי, להקשיב לנשמה"

 • כל אחד רואה כיוון אחר של התמונה- מה דעתכם על משפט זה? מתי מצב בו כל אחד רואה אחרת את הדברים, הינו מצב מקשה ומתי מצב מקדם וחיובי דווקא?
 • במה אתם שונים מחבריכם? במה אתם דומים להם? 
 • השלימו את המשפט: פעם אני וחבר/ה שלי לא הצלחנו להגיע להסכמה/ להחליט ביחד על משהו ו...

 

3. "כשהגל ישטוף את כל הפחד 
    אז נישאר זכים ונקיים מכל דעה קדומה 
    אחרי הכל זו הספינה שלנו יחד 
    אז בוא נוביל אותה אל דרך נכונה". 

 • ספרו על מקרה בו חשבתם משהו על מישהו, וגיליתם כי טעיתם. מה הבנתם על אותו ילד/ אדם? כיצד הרגשתם כשטעיתם לגביו? 
 • כיצד הגל ישטוף את הפחד? ומדוע קיימת תחושת פחד כשביחד?
 • "אחרי הכל זו הספינה שלנו יחד,

אז בוא נוביל אותה אל הדרך הנכונה"- מהי לדעתכם הדרך הנכונה שהספינה צריכה להגיע אליה? תנו דוגמא מחיי היומיום של כיתתכם.

 • שתפו במקרה בו אתם הייתם אילו שהובילו? אילו תחושות ומחשבות מלוות תחושת הובלה?
 • שתפו במקרה בו אתם הייתם מובלים? אילו תחושות ומחשבות מלווה תחושה בה אתם מובלים?


4. "אז בוא נביט אל השמיים 
    ונבקש ביחד את התשובה 
    אחרי הכל אנחנו שניים 
    מייחלים לטוב, רוצים תקווה 
    מהעולם שלי מהעולם שלך 
    נניף את דגל האהבה"

 • " אחרי הכל אנחנו שניים"- מהם היתרונות ומהם החסרונות, לדעתכם, במציאת פתרון בשניים/ יחד עם חבר? ספרו על מקרה שימחיש את דעתכם.
 • מהו דגל האהבה לדעתכם? מה תרצו לכתוב עליו, לחרוט בו?

הכינו דגל אהבה קבוצתי. החליטו יחד מה תירצו לכתוב על הדגל, מה תרצו לצייר עליו, מהם הצבעים שתרצו לעצב בהם את דגלכם, למי או למען מה הייתם מגישים/ מקדישים דגל זה? 

 • מדוע לדעתכם שמו של השיר הינו "כיוון אחר"? מהו הכיוון האחר שמתכוונים אליו בשיר? 

 

פעילות מסכמת בקבוצה ובמליאה

ערכו יחד על גבי דף את רשימת הדומה והמשותף בין כל חברי הקבוצה (למשל: לכל חברי הקבוצה עיניים חומות, כל חברי הקבוצה הינם ילדים בכורים, כל חברי הקבוצה משתתפים בחוג ספורטיבי, כל החברים בקבוצה מבקרים בתנועת נוער)

מצאו כמה שיותר פריטים המשותפים לכולכם. 

הגישו את רשימת הפריטים למורה ללא שמות, ובקשו מחבריכם לנחש באיזו קבוצה מדובר.

חזרה

זרקור על תרבות יהודית-ישראלית

חלופות לדיון ושיח כיתתי בשילוב הפעלות

 

מגוון פעילויות לפי קבוצות גיל

פעילות פתיחה לכל השכבות

הזמינו את התלמידים לעצום את העיניים ולדמיין את הכתה כספינה המפליגה בים, כשלפתע פורצת סופה עזה. הספינה עלולה לטבוע. משני צדי האופק נראית יבשה, אבל לא ניתן לקבוע בוודאות לאיזה כיוון כדאי לנווט את הספינה. שאלו:

 • מה מרגישים אנשים בתוך ספינה בסכנת טביעה?
 • מה לדעתכם צריך לעשות כדי להציל את הספינה ויושביה?

כתבו את תשובות התלמידים על הלוח. שקפו לתלמידים את מגוון ההצעות והדגישו את ההצעות הסותרות ואת הבעייתיות הנובעת מכך. אפשרו לדיון הכיתתי להגיע לוויכוח לוהט, על מנת להמחיש את  חוסר ההסכמה. מתוך הוויכוח, הציעו את האפשרות שרק שיתוף פעולה, הסכמה ואמון בכוח הקבוצה יכולים להציל את הספינה. 

 

כיתות א'-ב'

שיתוף פעולה

אוריינות וערך במבחן: 

1. בחברותות: חלקו לכל חברותא דף גדול ובקשו מהם לחלקו לשלושה חלקים, לא בהכרח חלוקה שווה, ולצייר את השיר בשלושת חלקי הדף. הבית הראשון (מצב הסופה, הסכנה והפחד), שלב הביניים (מציאת הדרך להבנה והסכמה), ואת הבית האחרון (הספינה שטה בשלווה אל החוף).

2. בקשו מהם להציג את עבודותיהם ולהסביר את בחירת הצבעים בכל חלק ואת המוטיבים הצורניים שבחרו על מנת לסמל את כל שלבי השיר.

3. הזמינו את החברותות לשתף בשלבי היצירה. האם התגלו ביניהם חילוקי דעות? על מה? כיצד פתרו אותם? 

4. סכמו עם התלמידים: אילו ערכים שעלו מתוך השיר באו לידי ביטוי בתהליך היצירה המשותפת? 

 

כיתות ג'-ד'

מחלוקת 

אוריינות:

1. הזמינו את התלמידים לשתף במקרה בו חוו חילוקי דעות בכתה, במשפחה או בשכונה. כיצד הרגישו? האם הצליחו לפתור את הוויכוח? אם כן – באילו דרכים? 

2. בקשו מהתלמידים לסמן בצבע אחד את המילים בשיר המסמנות את הסכנה והפחד ובצבע אחר את המילים המסמנות את הפתרון.

3. שאלו: 

 • מה מאפיין כל אחת מקבוצות המילים?
 • בקשו מהתלמידים להוסיף לכל קבוצה מילים שמשמעותן דומה. 

ערך במבחן:

1. כתבו על הלוח את המדרש הבא: "כשם שאין פרצופיהן דומין זה לזה, כך אין דעתן שוין זה לזה, אלא לכל אחד ואחד יש לו דעה בפני עצמו" (מדרש במדבר רבה, פרשה כ"א). שאלו: 

 • האם מדרש זה מעודד דעות שונות או דעה אחידה?
 • האם מגוון דעות בחברה הוא יתרון או חיסרון בעיניכם? הסבירו
 • איך לדעתכם יש להתמודד עם מחלוקות בחברה?

2. בחברותא: מתוך השיתוף שעלה בכתה בקשו מהתלמידים לכתוב סיפור העוסק בפתרון מחלוקות בתוך אחת המסגרות החברתיות שלהם. בקשו מהם לשבץ בסיפור את הביטויים מתוך שתי קבוצות המילים שיצרו.

3. הזמינו את החברותות לשתף בשלבי היצירה. האם התגלו ביניהם חילוקי דעות? על מה? כיצד פתרו אותם? 

4. סכמו עם התלמידים אילו ערכים שעלו מתוך השיר באו לידי ביטוי בתהליך היצירה המשותפת? 

 

כיתות ה'-ו'

אוריינות: משל ונמשל

 1. שוחחו עם התלמידים על משל ונמשל
 2. צרו יחד עם התלמידים מילון "משלים ונמשלים" בתוך השיר. אפשר לכתוב על הלוח את המילים או השורות המייצגות את חלקי המשל, והתלמידים ימלאו את המשמעויות המתאימות להם בנמשל. (לדוגמא: "רוחות נושבות על הספינה שלנו" -  ויכוחים, חלוקי דעות, פילוג, מאבקי כוח מאיימים על הכיתה/ בית הספר/ החברה בישראל; "עוד מעט כבר יבשה ... אפשר לראות כאן את האופק " - חיים בחברה בריאה, בשלווה וללא מריבות;  וכן הלאה.)

ערך במבחן: מגוון דעות

שאלו: 

 • מה מסכן את החברה בישראל? 
 • הביאו דוגמאות לקבוצות בעלות השקפות עולם מנוגדות בחברה.
 • איך אפשר לפתור את אי ההסכמות הללו על פי השיר?
 • האם אתם מסכימים?
 • הסבירו את השורה: "השוני לא יטריד את כל היופי". האם אפשר לחיות באהבה ובשיתוף ועדיין להישאר שונים? הסבירו את תשובתכם. 
 • הנשיא ריבלין אמר בנאום השבטים:  "היסוד [...] המאתגר מכולם, הוא יצירת הישראליות המשותפת. [...] עלינו לדעת: הפסיפס הישראלי המתהווה איננו גזרה - אלא הזדמנות אדירה. הוא טומן בחובו עושר תרבותי, השראה, אנושיות ורגישות".
  הסבירו את דבריו באמצעות יצירה חזותית של הפסיפס הישראלי – וכללו בה את כל הקבוצות בעלות הייחוד והשוני בתוך החברה הישראלית, היוצרות יופי משותף (בפסיפס החזותי).

 

לסיכום

 • עסקנו בערכים המאפשרים חיים משותפים למרות חילוקי דעות והשקפות עולם מנוגדות
 • למדנו את השיר כמשל על החברה הישראלית המתמודדת עם פערים אידיאולוגיים 
 • הדגשנו כי יחד עם הוויתורים הנדרשים מכל חלקי החברה למען חיים משותפים, אין למחוק את הייחודיות של כל קבוצה בתוך הפסיפס הישראלי.

סימנייה