דילוג לתוכן

שיר של יום - בדרכי החיים

זרקור מוזיקלי

מצורפים 3 נספחים

השיר "לחזור הביתה" נכתב על ידי היוצרת והזמרת קרן פלס והוא מבוצע על ידי הזמר בועז מעודה.

השיר מולחן באופן רצוף וכמעט שאין בו מנוחות חוץ מאשר במעברים המוזיקליים. הטקסט בפזמונים שונה, למעט בשני הפזמונים האחרונים (למורה: "כל התחלה נושאת איתה תפילה".)

השיר כתוב בסולם מי מינור ובמשקל 3/4 דבר היוצר זרימה ותנועה המתכתבים עם הפרשנות של הטקסט.

 

מגוון פעילויות לפי קבוצות גיל

כיתות א'-ב'

1. הכנה: אלתרו מנגינות בסולם מי מינור ובמשקל 3/4, בעלות צליל ממושך בסופי הפסוקים המוזיקליים (למורה: ראה דוגמאות בנספח 1), ובקשו מהתלמידים להראות תנועה הממחישה את הצלילים הממושכים.

2. חזרו עם התלמידים על הפעילות ונגנו משפטים המסתיימים בצליל הטוניקה ומשפטים המסתיימים בצלילים אחרים. בקשו מהתלמידים להציע תנועה הממחישה את הביטוי "התרחקנו מהבית" ותנועה הממחישה את - "הגענו הביתה".

3. קראו בפני התלמידים את המילים של הבית הראשון בשיר ושאלו אותם איזה משפט חוזר פעמיים (למורה: "... מכל הרע שבעולם, שיהיה לי טוב".)

4. נגנו רק את המשפט החוזר (למורה: ראה נספח 1), ובקשו מהתלמידים להראות תנועה מתאימה לסיום "רחוק מהבית" ותנועה מתאימה לסיום "בבית". (למורה: מדובר בשאלה ותשובה במוזיקה)

5. שירו את הבית הראשון ובקשו מהתלמידים להראות את התנועות המתאימות לסיומים במשפט החוזר.

6. שירו את הבית השני ושאלו: מה המשפט החוזר הפעם (למורה: "... מכל החושך בעולם, תמיד יהיה לי אור").

7. חלקו את התלמידים לזוגות ובקשו מהם לעמוד אחד מול השני. שירו את השיר במלואו ובקשו מהתלמידים להביע בתנועות "מראה" את השאלה (ההתרחקות מהטוניקה) והתשובה (הסיום בטוניקה) במוזיקה

8. השמיעו את השיר בביצוע בועז מעודה ובקשו מהתלמידים לנוע בחופשיות ובמשפטים החוזרים להסתדר בזוגות ולהביע בתנועת ה"מראה" את השאלה והתשובה במוזיקה. 

 

כיתות ג'-ד'

 1.  שירו עם התלמידים את סולם מי מינור בעליה ובירידה. על מנת להתאים את הסולם לילדים, רצוי לחלק את הסולם לשני טטרקורדים ולשיר באופן הבא:

תווים

2. שירו שוב עם התלמידים את סולם מי מינור אבל הפעם ב3/4:

תווים

3. נגנו את סולם מי מינור ובקשו מהתלמידים להקיש את הפעמה הראשונה על הירכיים ואת 2 הפעמות הנוספות באצבע צרידה או מחיאות כף עדינות.

4. הציגו בפני התלמידים את הקו המלודי הבא (מוצג בנספח 2) קו זה מהווה קו בס לתחילת הבתים בשיר, ושאלו:

 • כמה תיבות כתובות? (למורה: כתבו את מספרי התיבות או בקשו זאת מאחד התלמידים).
 • כמה פעמות בכל תיבה ומה המשקל?
 • אילו תיבות חוזרות על עצמן במדויק?
 • באיזו תיבה יש שינוי ומהו?

5. תרגלו את שירת הקו המלודי בדרכים מגוונות (תיבה המורה – תיבה התלמידים, שירה בשמות הצלילים, התלמידים שרים את צליל הטוניקה והמורה את יתר הצלילים ומתחלפים וכו').

6. חזרו על סעיפים 2 ו-3 עם הקו המלודי הבא (מופיע בנספח 2) קו זה ממשיך את קו הבס בסעיף 4 להמשך מנגינת הבתים.

7. חלקו את התלמידים לשתי קבוצות, נגנו את ההרמוניה של הבית הראשון ובקשו מכל קבוצה לשיר את הקו המלודי שלה. החליפו בין הקבוצות.

8. שירו את הבית הראשון ובקשו מהתלמידים ללוות בשירת הקו המלודי לפי קבוצות המוסכמות מראש.

9. השמיעו את השיר בביצוע בועז מעודה ובקשו מהתלמידים ללוות בשירת הקווים המלודיים בבתים,  ובהקשות לפי המשקל בפזמון (למורה: ראה פעילות מספר 3).

 

כיתות ה'-ו' 

1. נגנו את הפתיחה לשיר (למורה: ראה נספח 3) ובקשו מהתלמידים להאזין, לגלות את הפעמה ולהקיש אותה.

2. נגנו את הפתיחה שוב ובקשו מאחד התלמידים לעקוב אחר התווים בנספח. חיזרו שוב עם תלמידים נוספים.

3. הציגו בפני התלמידים את התווים לפתיחה ברגיסטר נמוך יותר (למורה: ראה נספח 3) נגנו ובקשו מהם לציין מה ההבדל בין שתי הפתיחות.

4. נגנו את הפתיחה ברגיסטר הנמוך כשתלמיד עוקב אחר התווים, ובקשו מהתלמידים לקרוא את המקצב

5. תרגלו את שירת הקו המלודי של הפתיחה בדרכים מגוונות (תיבה המורה – תיבה התלמידים, שירה בשמות הצלילים, שירה בשפת המקצב וכו')

6. השמיעו את השיר בביצוע בועז מעודה ובקשו מהתלמידים להצטרף בשירת הקו המלודי גם בפתיחה וגם בקטעי המעבר ובסיום (למורה: מנגינת הפתיחה משמשת גם כקטע מעבר וגם כסיום ומופיעה סה"כ 4 פעמים לאורך השיר).

7. השמיעו את השיר ושלבו במנגינת הפתיחה, קטעי המעבר והסיום נגינה בחליליות או מטלופונים (למורה: ניתן לבצע בדרכים מגוונות ולחלק את הנגינה של הקו המלודי בין הכלים השונים. לדוגמא: חליליות בפתיחה ובסיום, מטלופונים בקטעי המעבר וכו'. אפשר להשאיר את חלוקת התפקידים פתוחה ולאפשר לאחד מן התלמידים לבחור בזמן אמת איזו קבוצה כלית/ קולית תבצע הקו מלודי ומתי: בפתיחה, בקטעי המעבר או בסיום)

 

מה למדנו?

 • הבחנה ראשונית של כיווניות – התרחקות מהמרכז וחזרה אליו.
 • הבעה אישית בתנועה בעקבות האזנה למוזיקה.
 • פעילות אינטראקטיבית שיתופית התומכת ומגבירה את התהליך היצירתי.
 • זיהוי משקל – זוגי, משולש.
 • שירת סולפג' במסגרת סולם דיאטוני עד אוקטבה.
 • שירה דו-קולית בסיסית.
 • הבחנה ברגיסטרים.
 • ביצוע: חלוקת תפקידים קבועה אל מול חלוקת תפקידים באמצעות ניצוח ב"זמן אמת".

לחזור הביתה - תווים

תווים

תוויםתווים

סימנייה