דילוג לתוכן

שיר של יום - משפחה וכיבוד הורים

זרקור מוזיקלי

מצורפים 2 נספחים

השיר "ערב מול הגלעד" הוא שיר ערש. מנגינתו איטית, מזמינה לשנת הלילה. כמו ברבים משירי הערש, ברבות מן השפות, השיר עוסק בנושא שעלול להדיר שינה מהילד הנרדם, אך הסיפור מסתיים עם סוף טוב – הטלה חוזר לחיק אימו וכעת ניתן להירדם בשלווה. 

מילות השיר בנויות במבנה של ארבעה בתים, ארבעה משפטים בכל בית, בעלי משקל זהה. המלחין, מיקי גבריאלוב, חילק אותו לשלושה חלקי לחן, כפי שנראה בטבלה. 

השיר כתוב בסולם דו מינור, במשקל    ומחולק באופן מובהק למשפטים מוזיקליים בעלי מקצב כמעט זהה, עם גובה צלילים שונה. 

 לחנים A ו-B מסתיימים בצליל הטוניקה ואילו לחן C מסתיים בצליל הדומיננטה. 

בלחן A מקצב כל המשפטים זהים: 

בלחן B משפטים 1, 2 ו-4 זהים למקצב של לחן A ואילו המשפט השלישי שונה, כאילו מתאים עצמו למילים: "...כבשה פועה בוכה בדיר - ..." - במקום בו לאה גולדברג לא שמה פסיק, מיקי גבריאלוב יצר הפסקה: 

  

בלחן C מקצב כל המשפטים זהים וחוזרים על התבנית בצלילים יורדים ועולים, כמעין נענוע חזרתי מרגיע:

מילים

לחן

בית א'

לחן A

בית ב'

לחן B

בית ג'

לחן C

בית ד'

לחן A

בית ג'

לחן C

בית א'

לחן A


 

מגוון פעילויות לפי קבוצות גיל 

כיתות א'-ב' 

1. זמזמו לתלמידים את השיר, בקשו מהם להסתובב במרחב החדר ולעצור כשהם מרגישים מנוחה במוזיקה. 

2. שאלו אותם איך ידעתם מתי לעצור?

3. זמזמו את השיר שוב ובקשו מהתלמידים לבצע את פעילות מספר 1 להוסיף תנועה שמתאימה לדעתם לאופי המנגינה בזמן העצירה.

4. בקשו מכל התלמידים לעמוד במרחב החדר בפריז עם התנועה שהם בחרו לנקודות המנוחה. בדקו מה משותף לכל התנועות. למה הם בחרו בתנועות האלו.

5. חשבו אתם באיזה משעות היום מתאים לשיר את השיר? 

6. שיח על מהותו של "שיר ערש". 

7. השמיעו לתלמידים את השיר בקשו מהתלמידים לשבת בישיבה מזרחית או באופן נוח על הכיסאות. ובקשו מהתלמידים לעצום עיניים בנקודות המנוחה. 

8. שירו יחד עם התלמידים את השיר, כשמילות השיר על הלוח.

 

כיתות ג'-ד' 

1. זמזמו לתלמידים את השיר, בקשו מהם להסתובב במרחב החדר ולעצור כשהם מרגישים מנוחה במוזיקה. 

3. בקשו מהתלמידים להגדיר את אופי המנגינה (רגועה, שקטה, מקצב החוזר כמנטרה).

3. שאלו את התלמידים באיזה חלק של היום מתאים לשיר את השיר? שוחחו אתם על משמעותו של "שיר ערש".

4. השמיעו לתלמידים את השיר , דונו כיצד התזמור לשיר וקולו של הזמר תורמים לשיר כ"שיר ערש".

5. חלקו לתלמידים דף עבודה (נספח 1) ובצעו את הפעילויות הבאות:

  • שירו את השיר יחד עם המילים, בקשו מהתלמידים לעקוב אחר המילים ולסמן את נקודות המנוחה בשיר
  • השמיעו לתלמידים את השיר ובקשו מהם לענות בדממה על שאלות 1-4.
  • תרגלו את המקצבים בנספח 2.
  • שירו את השיר משפט אחר משפט ובקשו מהתלמידים להתאים לכל משפט בנספח 1 את תבנית המקצב שמתאימה לו (רשמו ליד כל משפט את מספר תבנית המקצב המתאימה לו). 
  • ענו על שאלה מספר 5 בנספח 1.

6. שירו את השיר בלב והקישו את מקצב השיר באופן מעודן המתאים לאופי השיר.

7. תזמרו את המקצבים בכלי הקשה מעודנים, חלקו את הכתה לשלוש קבוצות (כמספר המקצבים), התלמידים יאזינו לשיר וכל קבוצה תקיש את תבנית המקצב שבאחריותה בהתאם לסדר התבניות בשיר.


כיתות ה'-ו' 

1. מהו שיר ערש? הגדירו את הפונקציה שלו ובקשו מהתלמידים לנסות להגדיר מה יהיה אופיים של הפרמטרים המוזיקליים של המנגינה שלו (חזרתיות, טמפו איטי, צעדים מלודיים...).

2. השמיעו לתלמידים מספר שירי ערש: "אט זורמת בנפשי" (אסתר עופרים),  פזמון ליקינתון (אסתר עופרים), ערב מול גלעד (אריק סיני) בדקו האם הפרמטרים המוזיקליים מהמשימה הקודמת מופיעים בשירים ואילו פרמטרים נוספים הקשורים בביצועי השירים (תזמור, גוון הקול של הזמר) תורמים לאופיו של "שיר הערש".

3. תרגלו את הקשת שלושת המקצבים המופיעים בנספח 2.

4. שירו את השיר משפט אחר משפט ובקשו מהתלמידים להתאים לכל משפט בנספח 1 את תבנית המקצב שמתאימה לו (רשמו ליד כל משפט את מספר תבנית המקצב המתאימה לו).

5. חלקו את הכתה לקבוצות, כל קבוצה תקבל את אחד משני המקצבים (הראשון או השלישי) ותתזמר אותו בכלי הקשה לבחירתה באופן שהתזמור יתאים באופיו לליווי מנגינה של "שיר ערש".

6. התלמידים יאזינו לשיר וכל קבוצה תקיש את תבנית המקצב שבאחריותה בהתאם לסדר התבניות בשיר.

 

מה למדנו?

  • "שיר ערש" – מהם מאפייניו המוזיקליים.
  • המחשת המאפיינים של "שיר ערש" בתנועה ובתזמור.
  • זיהוי תבניות המקצב שחוזרות על עצמן לאורך כל השיר והקשתן.
  • פיסוק משפטי השיר וחלקי השיר דרך תבניות המקצב שחוזרות על עצמן

ערב מול גלעד - תווים

תווים

תווים

סימנייה