דילוג לתוכן

שיר של יום - זיקה לעם ולארץ

חזרה

הצעות לשיח רגשי, עיבוד והפעלה

השיר מזמן שיח אודות אישיותו המיוחדת של דוד המלך, "נעים זמירות ישראל" , ועל כוחו של הניגון והשפעתו על נפש האדם.

 

 

מצורף נספח 1

עבודת הכנה לשיר

בקשו מהתלמידים להיזכר בשיר/ניגון שהוא אוהב במיוחד ולהביא לכיתה את מילות השיר.
בכיתה יספר כל תלמיד לחבריו אודות השיר/הניגון שבחר: מדוע בחר בו? מה הוא מזכיר לו? לאן הוא לוקח אותו? מה הוא מאפשר לו? אלו מחשבות ותחושות פוקדות אותו בשעת שמיעת השיר? כיצד הוא מרגיש לאחר שמיעת השיר? (ניתן לשיר ביחד בית אחד מכל שיר).
קיימו דיון קצר: איזה כוח יש לשירים/ניגונים בעיניכם?

 

לדיון ושיח במליאה

1. "לפני שנים רבות שמעו בארץ ישראל
    קולות ניגון שירה ומזמורים,
    בצליל כה מיוחד ובנעימה טובה
    כשיר ציפור זמיר בין העלים"

 • שער, כיצד השפיעה נגינתו של דוד המלך על כל תושבי הארץ?
 • למה מדמה המשורר את הנגינה הזו?
 • נסה לדמיין את המנגינה הנשמעת למרחוק.
 • תארו לכם שבדרככם כל בוקר מהבית לבית הספר, מתנגנים שירים ברחבי העיר. מה תרגישו מה זה יתרום לכם? מה תרצו לומר למי שמשמיע את המנגינות?


2. "זה כינור דוד ביד דוד המלך
    הפורט על מיתריו"

 • בקשו מהתלמידים לקרוא את השיר הבא שכתב אהוד בנאי על שאול ודוד מלכי ישראל.

"שעת לילה מאוחרת
כולם מזמן הלכו לישון
רק שאול ער, קודר
מרים לדוד טלפון

אולי תקפוץ אלי יא דוד
נפשי אגם שחור
תביא איתך את הגיטרה
כי באצבעותיך אור

דוד בא מיד רגוע
מתיישב ומכוון
את המלאכה היטב יודע
עוצם עיניים, מנגן

עשר אצבעות לדוד
קצה כל אצבע קרן אור
כשהוא פורט על המיתר
הזמן זורם לו לאחור..."

 

3. "נפשי אגם שחור"

 • האם יש בכוחו של השיר לשמח? לשפר את מצב הרוח? ספרו כיצד האזנה לשיר עודדה אתכם.
 • ספרו  כיצד הצלחת אתה בעזרת שירה/נגינה לשמח חבר עצוב.

 

4. "הזמן זורם לו לאחור"

 • כיצד זורם הזמן לאחור?
 • כיצד משפיע הניגון על הדמיון?

 

5. "כי באצבעותיך אור" (אהוד בנאי).
    "ובעיניה אור" (אביהו מדינה).

 • אלו סגולות מעניקים המשוררים לניגון?
 • האם אתם מזדהה עם תחושות אלה? הסבירו והדגימו

 

6. "חלפו שנים רבות מתהילת תהילים,
    עוד מיתרי כינור דוד נוגנים
    אומרים ישנו מקום ובו הצדיקים
    עם ערב את כינור דוד שומעים"

 • כיצד משפיעה עלינו נגינתו של דוד המלך עד ימינו אנו?

 

7. ממרחק של שנים

 • מה תרצו לומר לדוד המלך?
 • מה תרצו לשאול אותו?
 • מה תרצו לבקש ממנו?
 • מה תרצו לתת לו?

 

הפעלות ושיח במליאה

1. ערכם של הניגון והשיר: (כתות ד-ו)
לפניכם היגדים אודות ערכם של הניגון והשיר. קראו אותם וסמנו לגבי כל אחד: מסכים/מסכים במידה מסוימת/לא מסכים. (מופיע בקובץ מצורף: ערכם של הניגון והשיר-טבלה).
לאחר מילוי הטבלה, קיימו עם התלמידים דיון מסכם על מהותם של השיר והניגון בעיני התלמידים.

2. גרפיטי
בחרו קיר בכיתה/במסדרון בית הספר וכסו אותו בגיליונות נייר לבנים. כתבו כותרת גדולה כגון: "שירים הם חברים"/"בא לי לשיר לעולם"/ "מעלה מעלה מעלה עם כל השירים והמנגינות" וכד'.

בקשו מהתלמידים לכתוב ולצייר בגרפיטי את מה שהם חושבים ומרגישים כלפי הניגונים והשירים. בקשו מהם להשתמש בציטוטים משירים שונים, במשפטים אישיים, בשירים שחיברו, קטעי עיתונות וכד'.

זרקור על תרבות יהודית-ישראלית

חלופות לפעילויות על פי קבוצות ושיח כיתתי

השיר מספר על הכינור ועל בעל הכינור- דוד המלך, המכונה גם "נעים זמירות ישראל", על שום השירים והמזמורים הרבים שחיבר. 
ספר תהילים שכתיבתו מיוחסת לדוד, ממשיך ללוות את עם ישראל עד היום הזה, ברגעי שמחה ועצב.
עוד מרמז השיר למדרש ידוע, בו מסופר על כינורו המופלא של דוד, שהיה תלוי מעל מיטתו וכשרוח הייתה מרטיטה את המיתרים בחצות הלילה, היה הכינור מנגן מאליו.
בשיר הקשרים תנכ"יים והיסטוריים, הממשיכים להדהד בתרבות היהודית-ישראלית עד היום .

 

מגוון פעילויות לפי קבוצות גיל

כיתות א'-ב'
1. בשיר מוזכרים שמותיהם של  דוד המלך ומיכל- אשתו.

 • האם אתם מכירים אנשים ששמם דוד או מיכל במשפחה או בכיתה?
 • חישבו על אנשים סביבכם שמקור שמותיהם הוא בתנ"ך. מדוע נקראו בשמות אלו?

2. בשיר נאמר "לפני שנים רבות בשערי ירושלים ניצבה נפעמת בחלון מיכל".

 • כמה שערים בחומת ירושלים?
 • מה שמות השערים ומה מקור שמם?
 • הראו לתלמידים תמונה של אחד השערים ובקשו מהם לזהות את השער.

3. בשיר מסופר על השירה הנפלאה של דוד המלך, שהייתה נשמעת בכל ארץ ישראל, ובספר הזוהר נאמר עליו- "...בהיותו במדבר יהודה, זהו שבחו של דוד, אע"פ שהיה בצערו, אע"פ שהיו רודפים אחריו, היה משבח ומזמר לה". (זוהר פרשת תרומה רנ"ז).

 • האם כשאנחנו עצובים או מפחדים, אנחנו יכולים לשיר?
 • ע"פ הפסוק, למה דוד המלך היה איש מיוחד ?

 

כיתות ג'-ד'
1. בשיר נאמר "חלפו שנים רבות מתהילת התהילים". אבל, ספר תהילים נקרא ע"י  אנשים רבים מדי יום ביומו.

 • בקשו מהתלמידים להשלים  את הפסוקים הבאים, שמקורם בספר תהילים:
  • "שיר ל..... (מעלות)".
  • "מי האיש החפץ... (חיים)" .
  • "גם כי אלך בגיא....(צלמות) לא אירא (רע)".
 • האם אתם מכירים פסוקים  נוספים מספר תהילים?
 • האם אתם יכולים לספר חוויה/סיפור אישי המתקשרים לספר תהילים?

2. בשיר מסופר על השירה הנפלאה של דוד המלך, שהייתה נשמעת בכל ארץ ישראל. ובספר הזוהר נאמר עליו- "...בהיותו במדבר יהודה, זהו שבחו של דוד, אע"פ שהיה בצערו, אע"פ שהיו רודפים אחריו, היה משבח ומזמר לה." (זוהר פרשת תרומה רנ"ז).

 • ע"פ הפסוק מספר הזוהר, במה הייתה גדולתו של דוד המלך?
 • האם אתם מסכימים עם אמירה זו?

3. בשיר נאמר: "לפני שנים רבות בשערי ירושלים ניצבה נפעמת בחלון מיכל".

 • כמה שערים בחומת ירושלים?
 • האם אתם מכירים את שמות השערים ויודעים לספר מה מקור שמם?
 • הראו לתלמידים תמונה של אחד השערים ובקשו מהם לזהות את השער.

 

כיתות ה'-ו'
1. בסוף השיר נאמר "אומרים ישנו מקום ובו הצדיקים עם ערב את כינור דוד שומעים".

 • במקורות רבים, (למשל, בתלמוד הירושלמי מסכת ברכות דף ה' ע"ב), מסופרת אגדה על כינורו המופלא של דוד המלך,  שרוח הייתה מרטיטה מיתריו והכינור היה מנגן מעצמו בחצות הלילה.
 • מה ניתן ללמוד מכך שהאגדה על הכינור המופלא של דוד המלך מופיעה פעמים רבות במקורות שונים?
 • ציירו את האגדה כפי שאתם רואים אותה בדמיונכם.

2. בשיר נאמר "קולות ניגון שירה ומזמורים".
אחד  המזמורים המפורסמים   של דוד המלך בספר תהילים הוא: "מזמור שיר חנוכת הבית לדוד" (תהילים ל'). מקובל לאמרו בחג החנוכה לאחר הדלקת הנרות, ויש האומרים את המזמור בזמן חגיגה של כניסה לבית חדש, חנוכת הבית.

 • היזכרו במקרים בהם אתם או מישהו שאתם מכירים עברו לבית חדש.
 • מדוע, לדעתכם, חש דוד צורך לכתוב מזמור מיוחד שכותרתו "מזמור שיר חנוכת הבית"?

3. "לפני שנים רבות שמעו בארץ ישראל קולות ניגון שירה ומזמורים".
גם היום שומעים ניגון, שירה ומזמורים.

 • מהו ניגון? האם אתם מכירים ניגונים עתיקים, (או מנגינות), שעוברים במשפחה, או בעם, מדור לדור?
 • האם אתם מכירים מזמור מספר תהילים?
 • על פי בחירתכם, קראו/ למדו/שירו עם התלמידים אחד ממזמורי התהילים.

 


לסיכום

 • למדנו כי דוד המלך נקרא, "נעים זמירות ישראל", וכתיבת ספר תהילים מיוחסת לו. לדוד מקום מרכזי במסורת ובתרבות היהודית.
 • ראינו כי לדוד המלך היו תעצומות נפש רבות וכי הוא היה אדם גדול, שהרי לא סתם נאמר עליו "דוד מלך ישראל חי וקיים". למרות שפעמים רבות במהלך חייו היה נתון במצבים קשים ומסוכנים, המשיך לכתוב מזמורים ושירים ולהודות לה'.
 • למדנו מדרש על כינורו של דוד שהיה מנגן מאליו בחצות הלילה, וכן ציינו את שמות שערי ירושלים, המוזכרים גם הם בשיר.

 

 

סימנייה