דילוג לתוכן

שיר של יום - זיקה לעם ולארץ

זרקור מוזיקלי

מגוון פעילויות לפי קבוצות גיל בכיתה, במרחב ובקבוצות
מצורפים נספח1, נספח2

את השיר, אשר מבוצע על ידי חיים משה, כתב אבי רן טוויג והלחין יורם הראל חיימוב. השיר יצא בשנת 1987 כחלק מאלבומו של חיים משה, "כל נדריי". שיר הנושא של האלבום, "כל נדריי" הושמע רבות. באותו האלבום נכלל גם השיר "לחיים", ששר משה בקדם אירוויזיון בשנת 1986.

השיר הולחן בסולם פה מינור, במבנה של בית (A), פזמון (B), וחלק נוסף בין הפזמונים האחרונים (C). מבנה הלחן -  ABABCB .

 

מגוון פעילויות לפי קבוצות גיל

כיתות א'-ב'
1. הכנה:

 • הסבירו לתלמידים כי היום אנחנו עומדים לטייל עם השיר.
 • הקישו פעמה ואחר כך הקישו מקצב ושאלו את התלמידים מה ההבדל ביניהם, (אחיד או משתנה).

2. פעמה במקום:

 • הציגו את מילות השיר על הלוח ושירו את השיר בזמן שהתלמידים מקישים את הפעמה הקבועה.
 • בקשו מהתלמידים להקיש כאשר יד ימין על יד שמאל ובהגיע הפזמון – לבצע החלפה ולהקיש כאשר יד שמאל על יד ימין.
 • כאשר מגיע חלק C, עצרו ובררו עם התלמידים - האם זהו פזמון או בית? חשבו יחד עם התלמידים על הקשת הפעמה באופן שונה בחלק זה. 

3. פעמה במרחב:

 • שירו את השיר בזמן שהתלמידים צועדים במרחב על פי הפעמה.
 • בעת שמתחלפים חלקי השיר בקשו מהתלמידים לשנות כיוון. כאשר מגיע חלק C, בקשו מהם לעצור במקום ולהקיש את הפעמה בידיהם.

4. שילוב פעמה ומקצב - חלקו את הכיתה לשני חצאים ובזמן שהשיר מושמע:

 • חצי אחד ממשיך ללכת במרחב על פי הפעמה.
 • חצי שני נעמד, שר ומקיש יחד אתכם את המקצב.
 • ניתן להחליף בכל פעם שמגיע חלק חדש בשיר.

5. שירו עם התלמידים את השיר.

כיתות ג'-ד'
1. חלקו את הכיתה לקבוצות: כל קבוצה מקבלת דף ובו מילות השיר, חלקן חסרות (ראו נספח).

 • בקשו מהתלמידים להשלים את המילים החסרות, מבלי להכיר את מילות השיר.
 • חלקו שוב את הדף עם המילים החסרות.
 •  שירו בקולכם את השיר, ובקשו מהתלמידים להשלים את מילות השיר, כפי שכתב אותן המשורר, (ניתן לכתוב על הלוח בנק מילים שיעזור להשלמה).
 • לאחר ההאזנה – שוחחו עם התלמידים על ההבדל בין המילים שכתבו למילות השיר ועל משמעות השיר.

2. מטיילים בארץ על פי הפעמה:

 • השמיעו את השיר ובקשו מכל קבוצה לבדוק כמה חלקים מוזיקליים גדולים שונים מרכיבים את השיר. אספו את המידע מכל אחת מהקבוצות. (זו הזדמנות לבדוק מה השיקולים להחלטה של כל קבוצה. יתכן מאוד שחלק מהקבוצות יתייחסו לחלוקה הפנימית).
 • חלקו לכל אחת מהקבוצות כרטיסיות עם חלקי השיר באותיות אנגליות, (חלקים A, B ו-C), השמיעו את השיר שנית, ובקשו מכל קבוצה ,להרים את הכרטיסייה המתאימה על פי חלקי השיר.
 • כל קבוצה תציע דרך אחרת להקשת הפעמה בכל אחד מחלקי השיר. ניתן לבצע את הפעמה בתנועה במרחב, בתיפוף או בכלי הקשה. 
 • ניתן לקיים את הדיווח בשני אופנים: על רקע השיר - כל קבוצה תדווח בנפרד על תנועותיה ושאר הכתה תצטרף אליה או כל הקבוצות ינועו במקביל על פי התנועות שבחרו.

כיתות ה'-ו'
1. על הלוח הציגו 4 תיבות מתוך תווי השיר (מצ"ב בנספח מס 2):

 • הקישו את אחת מהתבניות ובקשו מהתלמידים לזהות את התיבה שהקשתם.
 • בצעו שוב את פעילות א' והפעם בקשו מהתלמידים להקיש את הפעמה בזמן שאתם מקישים את המקצב. (שימו לב להמיולה שנוצרת בין הפעמה למקצב בתיבות 1  ו- 4).

2. הציגו על הלוח את תווי חלק A (ללא המילים):

 • שירו את אחת התיבות, (בהברה זהה), ובקשו מהתלמידים לזהות איזו תיבה שרתם.
 • ניתן לבצע חידון האזנה שבו התלמידים מבצעים את הפעילות הקודמת ברצף, (כלומר, מאזינים לתיבה אחת מזהים אותה ורושמים את מספרה, וכך הלאה, עבור תיבות נוספות), ורק בסוף בודקים את התשובות.

3. פעילות עם כל התווים לשיר:

 • הציגו על הלוח את תוי השיר, מחולקים לשורות אשר אינן מסודרות לפי הסדר
 • ניתן לחלק את הפעילות לחלקי השיר, בכל פעם חלק אחר על הלוח.
 • שירו את השיר לפי הסדר, שורה אחר שורה. לאחר כל שורה בקשו מהתלמידים לגלות לאיזו שורה בתוים מתאימה השורה ששרתם.
 • שירו או השמיעו את השיר ברצף, ובקשו מהתלמידים ללכת במרחב בקצב הפעמה, במעגלים, בכל פעם שמתחיל חלק חדש בשיר, בקשו מהתלמידים לשנות כיוון הליכה.
 • שירו יחד את כל השיר והקדישו אותה לארצנו היפה.

4. פעילות בריקוד:

 • צפו עם התלמידים בריקוד העם לשיר. כמה חלקים לריקוד? איזה משני החלקים בשיר מקבלים את אותן תנועות?
 • בקשו מכל קבוצה לחבר ריקוד לאחד מחלקי השיר (מאחר ומספר הקבוצות גדול ממספר חלקי השיר ניתן לתת לשתי קבוצות לחבר ריקוד לאותו חלק).
 • השמיעו את השיר וכל קבוצה בתורה תבצע את התנועות בחלק השיר שלה.
 • ניתן לחבר את כל החלקים לריקוד אחד וללמד את כל הכתה לרקוד אותו.

 


מה למדנו?

 • זיהוי מבנה השיר
 • הבחנה בין חלקי השיר
 • הבחנה בין פעמה למקצב
 • מעקב אחר המקצב בתווים לשיר  
 • שיקוף הפעמה והמקצב של השיר באמצעות הקשה, תנועה וריקוד

 

סימנייה