דילוג לתוכן

שיר של יום - תפילת האדם

זרקור מוזיקלי

מצורף נספח 1

את מילות השיר הזה כתבה נעמי שמר בשנת 1973, בעיצומה של מלחמת יום הכיפורים, כגרסה עברית מקומית ואקטואלית לשירה של להקת הביטלס – "Let it be". אולם, בדרכה לביצוע הבכורה של השיר באולפן הטלוויזיה, שינתה נעמי שמר את לחנו – ללחן מקורי משלה. מבנה השיר נשמר – ובהתאם לזה גם לחנו – "כשיר מענה" בעל משפט חוזר המתרחב ומתעצם לפזמון חוזר. מצב הרוח של התקופה שבה נכתב השיר, מתבטא באופן ציורי בניגוד ובדואליות שבין הקו המלודי היורד בבית לבין המוטיב העולה בפזמון.

 

מגוון פעילויות לפי קבוצות גיל 

כיתות א׳-ב׳

1. שירו את השיר בקולכם ובקשו מהתלמידים לסמן בהצבעה בהישמע המשפט החוזר על עצמו בשיר: 

 • כמה פעמים חוזר המשפט בבית וכמה פעמים בפזמון? 
 • מדוע לדעתכם חוזר המשפט? 
 • האם החזרה במנגינה זהה/דומה/שונה? 

2. במעגל או בחצי גורן - תנו לתלמיד אחד חפץ סמלי כלשהו ("שרביט" ממטפחת משי, תפוח עץ או רימון בסמוך לראש השנה, כדור רך). השמיעו את השיר והנחו אותו לצעוד עם החפץ לאורך המשפט, ולהעבירו לתלמיד אחר בהישמע המשפט החוזר ("כל שנבקש..."). בפזמון – יועבר החפץ מיד ליד בקו המעגל לפי סדר הישיבה/עמידה. 

 • בקשו מהתלמידים להתאים למשחק אופני שירה שונים (סולו או שירת רבים), וללוות את המשחק בשירה מותאמת (עליהם להחליט מתי מתאימה שירת סולו ומתי שירת הרבים). שחקו ובדקו את ההצעות בשירה חיה.

3. למדו את מילות "שורת המענה" בסימני שפת החרשים ובצעו את השיר כשירת מענה בשילוב שירת סולנים, שירת רבים ושפת הסימנים.

 

כיתות ג׳-ד׳

1. לפני השמעת השיר שאלו מה מיוחד ובולט  במילותיו. בקשו מהתלמידים להאזין ולהסביר האם וכיצד מתאים הלחן לרעיון המילולי הייחודי?

 • האם המענה המלודי חוזר על עצמו במדויק? הביטו בתבניות המלודיות שבנספח (סעיף 1) והתאימו כל תבנית לשורת המענה המתאימה לה בשיר. 
 • בקשו מהתלמידים להציע אופן ביצוע שימחיש רעיון זה בשירה חיה, ונסו זאת. 

2. העתיקו ללוח את שורת המקצב המופיעה בנספח (סעיף 2) חלקו את הכיתה לשתי קבוצות והנחו את  קבוצת המענה להוסיף את הליווי בנגינת שלישים. 

3. הציעו לילדים להוסיף לשיר בית מקורי משלהם, אקטואלי. הנחו אותם לשמור על הפיסוק, החריזה ושורת המענה המקורית.  

 

כיתות ה׳-ו׳

1. רשמו על הלוח את שלושת התבניות המלודיות של המשפט החוזר בשיר - "כל שנבקש לו יהי" (בנספח, סעיף 1). 

 • נגנו בכלי מלודי ובקשו מהתלמידים לזהות איזו מהתבניות ניגנתם בכל פעם.
 • איזו מהן היא משפט מוזיקלי סגור, ואיזו – משפט פתוח? מי יוצאת דופן ? 
 • באיזה מקום בשיר משמשת כל תבנית? (בית, תחילת/סוף פזמון)
 • האם בשיר זה "שירת מענה" היא הגדרה טקסטואלית בלבד או שיש לה גם אפיון מוזיקלי? 

2. הציגו לתלמידים שני קווים גראפיים (ראו בנספח, סעיף 3) ושאלו מי מהם מתאים למנגינת הבית ומי למנגינת הפזמון. לפי מה? אילו תחושות מנוגדות המובעות בשיר, ממחישות ומבטאות המנגינות השונות? (למורה: דכדוך, דאגה ועצב מול תקוה ואופטימיות, הווה עגום מול עתיד בהיר). בקשו מהם להציע קו נוסף שיתאר את "שורת המענה" החוזרת.  

3. ספרו לתלמידים אודות גלגולו של השיר "לו יהי", שנכתב תחילה על בסיס השיר "Let it be" של להקת ה"חיפושיות" (Beatles). השמיעו את  השיר "Let it be" והזמינו אותם לנסות להצטרף לשירת הפזמון החוזר עם מילות פזמון "לו יהי". נסו לשיר את כל "לו יהי" במנגינת "Let it be".

 

מה למדנו?

 • שיר/ת מענה, משפט פתוח סגור.
 • "ציור מילים ואווירה" באמצעות כיווניות מלודית יורדת (דכדוך, כהות) ועולה (תקוה, בהירות). 
 • גלגולו של השיר ומקורות ההשראה האומנותיים וההיסטוריים לכתיבתו.

לו יהי - תווים

תווים

סימנייה