דילוג לתוכן

שיר של יום - תפילת האדם

עושה שלום במרומיו - אודות השיר

אודות השיר 

מילות השיר לקוחות ממקורות שונים בתקופות שונות בתרבות היהודית . שלוש המילים הראשונות בשיר, "עושה שלום במרומיו", לקוחות  מספר איוב (פרק כה, 2); ההמשך, "הוא יעשה שלום עלינו", מקורו בישעיה (פרק כז, 5) - "יעשה שלום לי". מאות שנים אחרי חתימת התנ"ך (במאה הראשונה לספירה), הוסיפו מחברי סידור התפילה בסיום "תפילת העמידה" וה"קדיש" את המילים '"עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל". עורכי התפילה מצאו לנכון להוסיף מילים אלה לאחר ברכת נתינת השלום, כי זה  המקום לבקש על השלום. מסידור התפילה הועתקו מילים אלה  גם לתפילת "קדיש". חתימת הקדיש במילים "עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל" נעשתה בתקופה מאוחרת, כאשר היהודים ברובם הגדול לא דיברו ארמית .

את השיר הלחינה נורית הירש בשנת 1969 על פי פסוקים מתוך תפילת ה"קדיש".

השיר מציג כמיהה לשלום שיכול לחולל גורם לא אנושי וחיצוני לעולם (האל), אולי מתוך ייאוש מסוים מכישלונם של בני האדם להשכין שלום בעולם. בשיר זה, אנו מבקשים ששלום ישתרר לא רק במרומים, אלא כאן ועכשיו. השרים מבטאים כמיהה לשלום בינם לבין עצמם – בהיותם חלק ממשפחה או קבוצה חברתית כלשהי – וגם על כל ישראל, כלומר על כל בני העם, החיים בארץ או מחוצה לה.

המושג "שלום" קשור בשפה העברית ובמסורת היהודית במושגים "שלם" ו"שלמות" מזה, וגם ביכולת להשלים, מזה. השורש של"מ מתאר מצב של הרמוניה, שלווה ושגשוג, וגם תיקון שבר או פיתרון קונפליקט. לכן הוא מופיע לעיתים קרובות בתיאורי אחרית הימים, תיאורים שחוברו בהשראת החוויות של חורבן ותקווה לגאולה.

חז"ל הרחיבו את הדיבור בשבח השלום, וראו בו ערך עליון של התורה: "גדול השלום, שכל הברכות והתפילות חותמים בשלום: קריאת שמע – חותמת בשלום: "ופרוס סוכת שלומך"; ברכת כהנים – חותמת בשלום: "וישם לך שלום"; בכל הברכות חותמים בשלום: "עושה שלום במרומיו"" (מסכת דרך ארץ, פרק שלום, הלכה יט). גם בשיח הציבורי בימינו נתפס השלום באופן מורכב. לפעמים רואים בו אידאל נשגב, מטרה נעלה ובלתי-מושגת שעליה חולמים, ולפעמים תופסים אותו כיעד אנושי שחובה לפעול להגשמתו בהווה, בבחינת "בקש שלום ורדפהו" (תהלים, לד, 15). כך או כך, נשאלת השאלה האם שירי תקווה לשלום, כמו השיר שלפנינו, תורמים לעשיית שלום בפועל וכיצד?

 

מילון

עושה שלום – ציון של אחד מכוחותיו של האל: להשכין שלום.

במרומיו - במרומים שלו, במקום הגבוה שבו יושב האל. לפי אמונה עממית, יהודית וגם אוניברסלית, יש אלוהים היושב בשמים. לפיכך, "עושה שלום במרומיו" הוא תיאור אמוני-ציורי המתפרש בדרך כלל כעשיית שלום בין גרמי השמים או בין המלאכים. 

אמן - ביטוי מסורתי הנאמר בדרך כלל בציבור ובהקשר דתי, ומשמעו אישור הנאמר ונכונות לקיימו. 

 

ערכים: שלום, אחריות ומעורבות, חברות.

סימנייה